SJUK- OCH HÄLSOVÅRD

Patienterna tillfrisknar snabbare, anställda är mer motiverade och alla känner sig bättre och mer bekväma i ljusa, säkra och moderna sjukvårdsbyggnader.

Healthcare

När de känner sig trygga kan patienterna fokusera på att bli bättre

Glas ger patienterna kontakt med omvärlden genom att släppa in mer ljus i byggnaden. Dagsljusets effekter står i direkt korrelation till snabbare tillfrisknande, förbättrat känslomässigt välbefinnande och minskat beroende av mediciner, enligt studier om naturens fördelar för sjuk- och hälsovårdsmiljöer.

Denna effekt på patienternas välbefinnande, personal och besökare, liksom ökat fokus på hållbarhet och det absoluta behovet av säkerhet och skydd utgör komplexa utmaningar för planering, design och konstruktion av sjuk- och hälsovårdsenheter, världen över. Eftersom vissa patienter har minskad rörlighet är passivt skydd nödvändigt, i händelse av oväntad brand eller andra hot som angrepp, explosioner och liknande. Våra säkerhetsglaslösningar tillåter inneslutning och säker evakuering.

En ren miljö är också nödvändigt i sjuk- och hälsovårdsfaciliteter, för att undvika spridning av bakterie- och andra infektionssjukdomar. Våra glasprodukter kan lätt rengöras och följer de regler som finns för den här typen av byggnader. Det bidrar till aseptiken i patientrum, korridorer och kirurgiområden.

  • Sjukhus och kliniker
  • Psykiatriska kliniker
  • Förlossningsavdelningar
  • Korttidsboende
  • Vårdhem