Main content
  • Value proposition

                            ANVÄNDNINGSRÅDGIVNING

 

 

Anlita oss i ett tidigt skede för att samarbeta kring förprojektering eller specifikationsutveckling.

 

Vetrotech kan vara en värdefull resurs för arkitekten eller ingenjörskonsulenten under designfasen. Vi kan tillföra specialistkunskap och erfarenhet till byggteamet för att göra förbättringar kring kostnader, tidslinjer, konstruktion, kvalitet och värde. Vi har erfarenhet av att samarbeta kring ”designassist”-lösningar eller andra tekniska supportavtal samt att arbeta under sekretessavtal. Vi kan hitta rätt ramverk för dig för att förebygga problem och som passar ditt konstruktionssyfte samt säkerställa en punktlig leverans av en kostnadseffektiv lösning som uppfyller reglerna

Träffa vår brandsäkerhetsspecialist

martin Vo - Fire safety specialist
2:33
Martin Vo - brandsäkerhetsspecialist

Vi ger svar på dina specifika behov

Arkitektskolenaarhus
Har du ett projekt som kräver en specifik lösning?

Stora, unika eller komplexa byggprojekt kan kräva mer än bara standardlösningar. Kanske gäller det ett aldrig tidigare testat system, ett unikt tillämpningsområde, en större glasyta än någonsin eller en specifik multifunktionell glaskombination. Vi kan ge dig förtroendet att ta dig an kontraktet genom att underlätta projektets genomförande. Vår gemensamma resa kan leda oss till testlabbet eller så kanske vi når vårt mål genom teknisk bedömning eller projektgodkännanden. Vi samarbetar för att hitta rätt lösning.

Funderar du på en teknisk brandsäkerhetslösning (Fire Safety Engineering – FSE) och undrar vilken roll brandbeständigt glas kan spela?

När bindande standarder helt enkelt är för restriktiva eller kostsamma, och en prestationsbaserad lösning eftersträvas, kan vi hjälpa dig att hitta ett funktionsdugligt men ändå kostnadsoptimerat alternativ. Du kanske har som mål att skapa säkra separationsavstånd och vill utvärdera skillnaderna mellan EI och EW med varierande effektivitet mot strålningsenergiöverföring. Eller kanske leder ditt brandriskscenario till en specifik brandbelastning och tids- / temperaturkurva. Tillsammans kan vi skapa en skräddarsydd produkt som passar perfekt.

Har du ett specifikt riskscenario som kräver en skräddarsydd högsäkerhetslösning?

När en färdigproducerad lösning helt enkelt inte räcker till samarbetar vi med dig för att behandla specifika kriterier för ballistiskt motstånd, attack- eller sprängmotstånd; eller någon kombination därav – även med brandskydd. Vi har erfarenhet av att arbeta inom parametrar som skapats av säkerhetsexperter och samarbetar med specialisttillverkare för att skapa funktionella och pålitliga lösningar som faktiskt fungerar.

Utvecklar du ett nytt system eller utvidgat tillämpningsområde?

Vi slår våra kloka huvuden ihop för att granska design, förutsäga glas- och systemegenskaper, förhandstesta idéer och sedan skapa en effektiv test- och certifieringsplan. Kanske använda vårt ISO 17025-ackrediterade brandtestlaboratorium för att snabbare få ut produkten på marknaden. Allt ovan med fullständig konfidentialitet, säkerhet och bekvämlighet. Våra laboratorie- och tekniska team gör mer än att bara se till att tester körs korrekt och finns där för våra kunder när det gäller att hitta lösningar.

LÄS MER OM VETROTECH-UPPLEVELSEN

Vetrotech employee with safety helmet
oversikt over tjanster
protect
hogsakerhetsglas
Vetrotech Saint-Gobain - IFTS Fire Testing
Brandprovningstjanster