Main content
  • protect

                                  Hogsakerhetsglas

 

Vår filosofi

Alltför många i glas- eller rambranschen fokuserar på att testa sina egna produkter utan hänsyn till hela systemets prestanda. Alla säkerhetsbrister i händelse av en attack kan få dramatiska konsekvenser. På Vetrotech gör vi inga kompromisser när det gäller skydd av människor och egendom. Vi är förespråkare för säkrare byggande, för var och en av oss och för allas framtid. Därför spelar vi en aktiv roll i utvecklingen av standarder, såväl som vidare utbildning av byggnadsmyndigheter, för att anta och verkställa standarder för fullständiga system, likt de som redan tillämpas för brandsäkra skydd av öppningar. Vi tycker att det är viktigt att alla högsäkerhetslösningar testas för att visa helhetsprestandan (glas + ram) som ett ”fullständigt system”.

 

 

Systemcertifiering

Alla våra tillverkningsanläggningar producerar enligt AVCP-system 1 för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda i den europeiska förordningen om byggprodukter och granskas därför regelbundet av anmälda certifieringsorgan för att upprätthålla certifieringen för fabrikens egen tillverkningskontroll (Factory Production Control – FPC). Det gör det möjligt för oss att använda CE-märket på EN 14449: Byggnadsglas - Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas. Vårt högsäkerhetsglas har testats enligt den europeiska standarden EN 1063: Byggnadsglas - säkerhetsglas för motståndsförmåga vid beskjutning. Produktserien VETROGARD kan därför integreras med förtroende i ballistiska dörrar och fönsterenheter, för testning och klassificering enligt europeiska standarder EN 1522 och EN 1523: fönster, dörrar, jalusier och solskydd – skottsäkerhet.

Medskapande och gemensamma lösningar

Vi följer med våra metalltillverkningspartners och kunder i utvecklingen och konstruktionen av projektspecifika lösningar. Till skillnad från regelbaserad brandsäker konstruktion, som normalt ingår i byggföreskrifterna, är högsäkerhetskonstruktioner i allmänhet ”prestandabaserade”. De är avsedda att svara på en riskbedömning enligt projektets intressenters eller säkerhetsexperters definition för att ta itu med specifika hotbilder och utforma en strategi för att uppnå den minsta skyddsnivån som krävs. Vi har utvecklat ett verkligt kunnande inom högsäkerhetsglas och ramar under många år. Vi kan hjälpa dig att förstå dig på standarder och testmetoder, utvärdera möjligheter och begränsningar inom bearbetning av högsäkerhetsglas och vägleda dig genom de mest lämpliga systemlösningarna enligt dina specifika krav på funktion och prestanda, samt dina budgetåtstramningar.

protect
protect

Kombinerat skydd

Marknadstrenderna går mer och mer mot kombinerade skyddslösningar. Eftersom vi är experter på både brandskydd och högsäkerhetsglas samt specialister inom Saint-Gobain Group, är vi den perfekta partnern för att möta alla dina individuella projektbehov. På Vetrotech kan faktiskt alla lösningar kombineras för att reagera på alla riskscenarier som täcker flera risker (brand, attack, skottlossning eller sprängning) samtidigt som den estetiska, akustiska eller termiska prestandan respekteras, för att bara nämna några. Från standardtillämpningar till de mest komplexa kraven finns vårt dedikerade team där för att stödja dig.

 

VÅRA VIKTIGASTE PARTNER

BNE
Banc national d'Epreuve
Vpem logo
Beschussamt Ulm

VÅRT MÅL ÄR ATT GÖRA ALLT VI KAN FÖR ATT HÅLLA INTRESSENTER OCH BYGGNADSINNEHAVARE PÅ DEN SÄKRA SIDAN.

 

 

LÄS MER OM VETROTECH-UPPLEVELSEN

Value proposition
ANVÄNDNINGSRÅDGIVNING
IFTS Fire Test
BRANDPROVNINGSTJÄNSTER
Vetrotech employee with safety helmet
Våra tjänster