KOMMERSIELLT

Öka produktiviteten i detaljhandel, kontor och andra kommersiella områden

Vetrotech Saint-Gobain Commercial - Beaugrenelle, Paris

Gör din miljö framgångsrik

Hur fångar du kundernas uppmärksamhet och gör deras kundupplevelse speciell? Hur skapar du en produktiv arbetsmiljö för din personal? Genom att använda glas och bygga öppna, säkra, vackra, hållbara och spännande moderna kommersiella områden.

När människor tillbringar sin tid i kommersiella byggnader bidrar säkerhet, ljus, ljudisolering och en fin utsikt till omgivningen till att skapa en behaglig känsla. Det är mer troligt att kunder och personal tillbringar mer tid i väldesignade miljöer - och känner sig bättre till mods, mer avslappnade och produktiva under tiden.

För att skydda människor och värdefull egendom i byggnader måste ett sofistikerat, passivt skyddssystem ingå i designfasen av konstruktionen. Med våra säkerhetsglaslösningar kan vi stödja dig tekniskt och kommersiellt och garantera säker evakuering och inneslutning i händelse av brand och angrepp eller säkra värdefulla föremål för inkräktare.

  • Kontor och huvudkontor
  • Banker och finansiella institutioner
  • Börsen
  • Köpcentra
  • Marknadsplatser
  • Juvelerare och butiker
  • Lager
  • Butiker
  • Stormarknader
  • Varuhus