OPIEKA MEDYCZNA

W nowoczesnych i bezpiecznych obiektach medycznych pacjenci szybciej wracają do zdrowia, personel jest bardziej zmotywowany, a wszyscy mają lepsze samopoczucie.

Healthcare

Mając zapewnione poczucie bezpieczeństwa, pacjenci mogą skoncentrować się na powrocie do zdrowia

Szkło, przez które światło naturalne dociera do budynku, daje pacjentom kontakt ze światem zewnętrznym. Jak wskazują badania dotyczące korzystnego wpływu przyrody na środowiska medyczne, światło dzienne ma bezpośredni wpływ na szybszy powrót do zdrowia, poprawę dobrostanu psychicznego pacjentów i mniejszą potrzebę podawania leków.

Wpływ na samopoczucie pacjentów, personelu i gości, a także rosnące znaczenie zrównoważonego funkcjonowania obiektu oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony są wyzwaniem przy planowaniu, projektowaniu i budowie obiektów medycznych na całym świecie. W związku z ograniczoną mobilnością niektórych pacjentów ochrona pasywna ma podstawowe znaczenie w razie pożaru lub innego zagrożenia, np. ataku czy wybuchu. Nasze szkło bezpieczne zapewni schronienie i umożliwi bezpieczną ewakuację.

Również zapewnienie czystości w obiektach medycznych ma podstawowe znaczenie dla przeciwdziałania rozwojowi bakterii i chorób zakaźnych. Nasze oszklenia łatwo utrzymać w czystości i zapewniają one zgodność z wymaganiami stawianymi obiektom tego typu. Wpływa to na podniesienie poziomu higieny sal i korytarzy szpitalnych oraz gabinetów lekarskich.

  • Szpitale i kliniki
  • Placówki zdrowia psychicznego
  • Oddziały położnicze
  • Oddziały rekonwalescencji
  • Domy opieki