OFFENTLIGHET OCH TRANSPORT

Skapa säkerhet och klar sikt alltid

Vetrotech Blast-Resistance - British Embassy, Warsaw

Håll människor i transit säkra alltid

Offentliga och transportbyggnader måste hantera stora flöden av människor varje dag och besöks av regeringsmedlemmar och medborgare, liksom av besökande turister. I händelse av brand eller fysiskt angrepp är det viktigt att man överväger passivt skydd med lämpliga byggnadsmaterial redan vid designen av byggnaden, så att man tar hänsyn till potentiella hot eller - när det gäller brand - hindrar den från att spridas.

Genom att använda glas kan dessa byggnader få fantastisk design, dagsljus och en öppen arkitektur, samtidigt som man skapar säkra och hållbara miljöer. På så sätt förbättras pendlares och personals välbefinnande och får dem att känna sig väl till mods när de passerar genom, eller uppehåller sig en längre tid i, en allmän eller transportbyggnad.

Ofta frekventerade offentliga områden måste uppfylla en rad specialkrav, som man behöver ta hänsyn till redan i design- och planeringsfasen, och skapar fler utmaningar under konstruktionsfasen. Vi har samlat omfattande erfarenhet inom detta område och stöder dig genom att säkerställa alla byggnadens användares säkerhet.

  • Regerings- och parlamentsbyggnader
  • Administrativa institutioner och kontor
  • Offentliga bibliotek
  • Fängelser och straffanstalter
  • Rättssalar och juristkontor
  • Museer med kulturella faciliteter
  • Polisstationer
  • Militära enheter
  • Flygplatser och tågstationer