Main content
 • Vetrotech employee with safety helmet

Översikt över tjänster

UPPLEV VETROTECH

Vetrotech är en pionjär inom passivt brandskydd och glasade lösningar för hög säkerhet. Som en av världens ledande experter inom denna bransch kombinerar vi mer än 40 års erfarenhet med unika högpresterande, multifunktionella lösningar. Som nyckelpartner arbetar Vetrotech nära sina kunder för att tillhandahålla system som är anpassade till alla tillämpningar och riskscenarier. All vår kunskap används för att skapa säkerhet i ALLA byggprojekt och för att förespråka ett hälsosammare och mer hållbart byggande.

OSÅRBAR SÄKERHET
SAMARBETSPROJEKT
MULTIFUNKTIONELLA LÖSNINGAR

OSÅRBAR SÄKERHET

 

Vi tar vårt ansvar på allvar; ett kärnvärde som har funnits i vårt DNA i över 40 år.

 

 • Nu under vårt femte decennium följer vi fortfarande samma princip och tillämpar den på ett allt mer växande utbud av lösningar med brandskydd och hög säkerhetsprestanda. Vi gör livssäkerhetsprodukter till en integrerad funktion och lägger sedan till ett allt bredare utbud av komfort, estetik och prestanda. Andra säger sig nu kunna göra samma, men vi har levererat det konsekvent i många tiotals år.

 

 • Alla produkter från Vetrotech produceras enligt samma exakta och höga specifikationer och kvalitetsstandarder, oavsett från vilken tillverkningsanläggning eller produktionslinje de kommer från. Det gör det möjligt för oss att leverera hållbara och pålitliga produkter över hela världen. På Vetrotech gör vi inte provexemplar. Istället strävar vi efter att producera en industriell produkt av högsta specifikation som klarar av slumpmässiga tester som bevis på överensstämmelse.

 

 • Men även den bästa produkten förblir bara en enskild komponent i ett ”system” – vare sig det rör sig om en dörr, en skiljevägg, ett fönster, en fasad, ett golv eller annat brandbeständigt eller högsäkerhetstillämpat konstruktionselement i glas. Därför erbjuder vi våra kunder ett oöverträffat tekno-kommersiellt för att se till att Vetrotechs produkter är lämpliga för det avsedda ändamålet och att de överensstämmer helt med tillämpningsområdet.

 

Den ursprungliga specialisten på brandbeständigt säkerhetsglas: ofta imiterad, men aldrig jämlik

SAMARBETSPROJEKT

 

Lägg fram dina utmaningar, sedan slår vi våra kloka huvuden ihop för att hitta rätt lösning.

 • Våra erfarna tekno-kommersiella team är utbildade för att arbeta med dig, genom att lyssna, förstå och hjälpa dig att identifiera de rätta lösningarna för ditt projekt. Våra regionalt baserade tekniska experter och lokala marknadsspecialister över hela världen är bekanta med rådande regler och marknadsspecifikationer och kan anpassa sina lösningar därefter.

 

 • Under åren har vi utvecklat förtroendefulla samarbeten med industriella tillverkare samt specialtillverkare av dörrar och ramsystem över hela världen. Oavsett om det gäller brandskydd eller säkerhet; eller arkitektlösningar för byggnationer, marin eller offshore. När vi slår våra kloka huvuden ihop med våra kunder och kombinerar våra samlade erfarenheter och kunskaper kan vi utveckla de rätta lösningarna. Utöver tjänsterna som levereras av vårt expertteam har vi dessutom fördelen att vara en del av Saint-Gobain Group, vilket ökar vår innovativa kapacitet och tillhandahåller enorma resurser.

 

 

 • Och ingen testar mer än vi – cirka 400 gånger om året sedan millennieskiftet! Kanske testar vi ett nytt system eller program; ett stort projekt av något slag eller i FoU- eller kvalitetskontrollsyfte. Oavsett om vi gör det på externa testlaboratorier runt om i världen, på vårt eget toppmoderna ISO 17025-ackrediterade brandtestlaboratorium Tyskland eller på vår egen skjutbana. Vi samarbetar också med ett ledande organ som levererar utomstående certifiering och tester och utfärdar brandtestrapporter för att säkerställa överensstämmelse med nationella certifieringssystem.

MULTIFUNKTIONELLA LÖSNINGAR

 

Utöver livssäkerhet erbjuder vi det bredaste utbudet av hållbara lösningar som optimerar komforten och smälter in i byggnadsstrukturen.

 • Oavsett din arkitektoniska vision för ditt projekt kan vi anpassa vårt utbud av brandbeständiga och högsäkerhetstillämpade produkter och system för att möta dina specifika krav på säkerhet, komfort, design och hållbarhet. Till exempel mindre buller eller bättre insynsskydd. Det här är vad vi kallar ”multifunktionalitet” [Link to Multifunctionality page].

 

 • När det gäller byggnadens yttre kan vi som del av Saint-Gobain enkelt integrera ett omfattande utbud av högpresterande, lågemitterande och solkontrollbeläggningar för två- och treglasfönster. Vetrotechs flexibla produktionsprocess och omfattande certifiering gör att vi på ett unikt sätt kan tillhandahålla brandbeständiga och högsäkerhetstillämpade produkter, för att hålla människor säkra på land eller till sjöss vad som än händer, samtidigt som vi erbjuder optimal komfort och energibesparingar.

 

 • Tack vare glasets transparens och naturliga ljusinsläpp har våra passiva skyddslösningar fördelen att de smälter in diskret i den omgivande byggnadsstrukturen för att ge ett i princip omärkbart skydd. Med sin nästan perfekta plana yta och transparens är det svårt att se skillnad mellan våra brandbeständiga och högsäkerhetstillämpade produkter och konventionellt arkitekturglas.

 

 • Alla våra glaslösningar förespråkar ett mer hållbart byggande [Link to Sustainability page] och produceras och distribueras med hänsyn till miljön. Dessutom överensstämmer alla våra produkter med EU:s REACH-förordning, vilket innebär att de inte innehåller några ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen), i mer än 0,1 % av vikten. Vi publicerar miljödeklaration för produkter som certifieras av tredje part för att kommunicera våra produkters miljöpåverkan på ett transparent sätt. Vi utvecklar miljöinnovativa produkter och produktionsmetoder för att ytterligare minska vårt företags och våra produkters miljöpåverkan.

 

Gränserna mellan hur högsäkerhetssystem ska se ut och vad glas kan göra blir allt mer otydliga.

LÄS MER OM VETROTECH-UPPLEVELSEN

Value proposition
ANVÄNDNINGSRÅDGIVNING
protect
HÖGSÄKERHETSGLAS
IFTS Fire Test
BRANDPROVNINGSTJÄNSTER