Main content

NEW AAARCH - Nya arkitektskola

Arkitektskolenaarhus
Glasfunktion
Brandsäkerhet
Ram
None
Användning
Interiör
Marknadssegment
Kommersiellt
Vetrotech har bidragit med brandglas till Danmarks nya arkitektskola, NEW AARCH, i Århus.

Brandglas med akustiska lösningar till Danmarks nya arkitektskola, NEW AARCH

 

Matchning mellan Vetrotechs brandglas och krav till ljudreduktion och ljusa rum

Vetrotech har bidragit med brandglas till Danmarks nya arkitektskola, NEW AARCH, i Århus. Den färdigbyggda skolan har redan satts i bruk av framtidens arkitekter och med de valda glaslösningarna upplever de studerande brandskyddade, ljusa och transparenta lokaler, därr de inte störs av ljud från intilliggande rum.

Visionen bakom den nya arkitektskolan har varit att skapa en skandinavisk elitinstitution för arkitektonisk utveckling, där de bästa eleverna attraheras och utbildas. Förväntningarna på själva byggnaden har varit stora och tydliga från start och resultatet är en byggnad som är funktionell, estetisk, flexibel och med plats för både samarbete och fördjupning.

Från projektets start har det varit ett riktigt bra samarbete mellan parterna, vilket har gjort det möjligt att nyttja Vetrotechs specialisters kunnande tidigt i processen. Det har bland annat resulterat i en genomtänkt lösning som uppfyller önskade krav på brandskydd, ljuddämpning och ljusinsläpp.

 

Vetrotech matchar och uppfyller krav på ljusa, transparenta studie- och arbetsytor med ljuddämpande brandglas

Just genom det goda samarbetet har man hittat estetiska lösningar, där ljuset flödar vackert över byggnaden, så det är lätt att ana vad som händer runt de olika våningsplanen.

Speciellt brandglasväggen, bestående av CONTRAFLAM EI60-3, som monteras mellan träverkstaden och matsalen ger ett unikt utseende mellan de två rummen utan inträngande störande ljud från verkstadsmaskinerna.

Vetrotech Country Manager Denmark, René Bach Christensen säger på denna grund:

På Vetrotech är vi glada över att kunna bidra med vårt populära brandglas, CONTRAFLAM EI60-3 anpassade för extra ljuddämpande egenskaper som samtidigt uppfyller och matchar kraven på ljusa, transparenta och bra studie- och arbetsytor. "

CONTRAFLAM EI60-3

EI 60 fire-resistant glass

HOSE STREAM TESTED

Improved acoustics

CONTRAFLAM kan byggas för att uppfylla kraven på hög ljuddämpning

René Bach Christensen konstaterar vidare: "Genom nära dialog med projektparterna föll valet på brandglaset CONTRAFLAM som anpassades till de specifika rummen".

CONTRAFLAM består av flera lager härdat glas med brandhämmande mellanlager av gel. Glaset är multifunktionellt vilket gör att de enskilda glasskikten kan bytas ut beroende på kraven på glaset.

För ett område föll valet på CONTRAFLAM EI60-3 med ljudfolie.

  • Som enkelglas kan CONTRAFLAM kombineras med ljudfolie genom att byta ut ett av de härdade glasen mot ett laminerat glas med ljudfolie.

För ett annat område föll valet på CONTRAFLAM EI60-3 TERMO.

  • Som tvåglasfönster kan CONTRAFLAM även kombineras med ljudfolie både i själva CONTRAFLAM-konstruktionen och genom att använda laminerat glas med ljudfolie på motsatt sida av distansen i dubbelglasrutan, vilket ger ljud av högsta kvalitet. isolering.

Med brandskyddande glas från Vetrotech finns en nästan oändlig potential av glaskombinationer som resulterar i högpresterande, multifunktionella lösningar, där funktion och estetiskt diskretion är en del av den omgivande arkitekturen.

Genom att ha flera multifunktionella glaslösningar runt Arkitektskolan har Vetrotech lyckats uppfylla väsentliga ljudkrav utan att kompromissa med elevernas säkerhet och skydd av skolans möbler. Arkitekturhögskolan visar därför vad ett gott samarbete och öppen dialog om lösningarna kan resultera i.

Intresserad av mer information? Läs mycket mer här om kund- och projektanpassade lösningar.

 

Projektpartner

Byggherre: Bygningsstyrelsen

Arkitekt: Adept ApS, Vargo Nielsen Palle IVS og Rolvung og Brøndsted Arkitekter ApS

Entreprenör: A. Enggaard A/S