Main content
News

Vår glaslösning erbjuder allt skydd du behöver för att motstå vapeneld från en Kalashnikov!

ammunition resistant glass
Sedan uppkomsten av terrorhotet under de senaste åren har automatgeväret Kalashnikov väckt särskild uppmärksamhet. Ammunitionens egenskaper har dock ännu inte tagits med i den europeiska standarden för motståndsförmåga vid beskjutning. Vetrotech Saint-Gobain går ett steg längre i sin strävan att utveckla lösningar för de mest riskfyllda miljöerna för att fylla de luckor som finns i europeiska standarder.

Som en av de större aktörena i den internationella glasbranschen har Vetrotech Saint-Gobain arbetat med att utforma DarTek IA-K47-serien, som utvecklats av Fichet Group med full certifiering av ett oberoende laboratorium, för anläggningar med höga säkerhetskrav (statliga organisationer, järnvägsstationer, skolor, köpcentra, banker, museer, sjukhus, polis- eller militära anläggningar osv.).

Kalashnikov förblir ett av de mest utbredda vapnen i världen. VETROGARD och POLYGARD Kalashnikov* är två typer av glaslösningar som är särskilt utformade och testade för att motstå vapeneld från en Kalashnikov med en kaliber på 7,62 mm × 39 mm, med ammunition med järnkärna. Vår uppgift är att skydda människor och deras egendom.

Tack vare vårt samarbete med Fichet Group har vi kunnat lansera en unik produkt på marknaden, i form av glasrutor med certifierad motståndsförmåga, samtidigt som vi följer bestämmelser om nödutrymning och åtkomlighet för människor.

I samband med global Milipol Fair for safety and homeland security i Paris i oktober 2021 kunde våra experter, tack vare samarbetet mellan Fichet och Vetrotech, återigen marknadsföra våra kompletta lösningar för ett fullständigt skydd.

Ladda ner vår broschyr Kalachnikov Protection VETROGARD / POLYGARD, som beskriver och bekräftar vår exceptionella lösning för att motstå vapeneld från en Kalashnikov, som sträcker sig långt utöver de normativa kraven.