Main content

DBAMY O WSPÓLNĄ PRZYSZŁOŚĆ

Do sprawy odpowiedzialności za środowisko podchodzimy bardzo poważnie. Nasi klienci mogą być absolutnie pewni, że szkło Vetrotech spełnia uznawane przez społeczność międzynarodową normy środowiskowe na wszystkich etapach cyklu eksploatacji. Jeśli chodzi o zrównoważone funkcjonowanie budynków, to nasze rozwiązania mają certyfikat REACH i pomagają zwiększyć komfort i bezpieczeństwo użytkowników obiektu. Pomagamy też uzyskać punkty potrzebne do przyznania certyfikatów zrównoważonego budownictwa, np. LEED, BREAM, WELL, DGNB, HQE i innych, zapewniając EPD i HPD na żądanie.

EPD Contraflam 30 Vetrotech Saint-Gobain

SEKTOR BUDOWLANY WPŁYW NA ŚRODOWISKO

zużycie energii

produkcja śmieci

zużycie wody

emisja gazów cieplarnian

Icon
1:07
Szkło na zawsze

Działania na rzecz środowiska

Właśnie dlatego Vetrotech Saint-Gobain angażuje się w promocję zrównoważonych materiałów i technologii budowlanych. To zaangażowanie jest ujęte w program Glass Forever wspierany przez wszystkich interesariuszy: pracowników, klientów, partnerów i dostawców. Od strumieni do wielkich rzek – nasza wizja to wzrost i zróżnicowanie przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko i zwiększeniu pozytywnego wpływu na dobrostan ludzi.

TWORZYMY ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO
ZACHĘCAMY PRACOWNIKÓW DO ROZWOJU
ZMNIEJSZAMY NASZ WPŁYW NA ŚRODOWISKO
WPROWADZAMY NOWE ROZWIĄZANIA W CAŁYM ŁAŃCUCHU DOSTAW
WSPIERAMY ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

TWORZYMY ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

CZY WIESZ, ŻE...?

 • 30% naszego szkła pochodzi z recyklingu.
 • Dążymy do opracowywania innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają naszym klientom budowę i renowację bezpiecznych, zrównoważonych i komfortowych budynków.
 • Zainstalowanie szkła Vetrotech Saint-Gobain w biurze może przyczynić się do zapewnienia odpowiedniej ilości światła dziennego, zwiększając tym samym wydajność pracowników o 18%, a jednocześnie zapewniając ochronę przed atakami lub ogniem.
 • Angażujemy się w promocję zrównoważonego budownictwa. Jako dowód naszego zaangażowania można przytoczyć fakt, że nasze biura i zakład w Romont są wyjątkowo energooszczędne.
 • Nasze produkty pomagają zapewnić użytkownikom budynków bezpieczeństwo, komfort i dobre samopoczucie.
 • Wpływ naszych produktów na środowisko jest uważnie monitorowany w trakcie wytwarzania, a także podczas całego cyklu eksploatacji.
 • Nasze produkty spełniają wymogi międzynarodowych systemów budowlanych, takich jak LEED, BREEAM, DGNB i innych.
 • Do 2040 roku zamierzamy ograniczyć o 75% emisję gazów cieplarnianych we wszystkich budynkach usługowych Saint-Gobain w ramach wewnętrznego programu CARE:4.
Icon

ZACHĘCAMY PRACOWNIKÓW DO ROZWOJU

CZY WIESZ, ŻE...?

 • Kierujemy się polityką bezpieczeństwa "zero wypadków", którą stosujemy we wszystkich biurach i zakładach produkcyjnych
 • Zarówno nowym, jak i doświadczonym pracownikom oferujemy pełną gamę szkoleń poszerzających ich wiedzę i wydajność.
 • Średni okres zatrudnienia w firmie Building Glass Europe wynosi ponad 13 lat. To dowód na to, że nasi pracownicy lubią pracować w naszej firmie.
Icon

OGRANICZAMY NASZ WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE

CZY WIESZ, ŻE...?

 • Wszystkie nasze fabryki szkła (stosujące proces float) posiadają certyfikat środowiskowy (ISO 14001).
 • Jesteśmy w 100% zaangażowani w osiągnięcie celów Saint-Gobain na lata 2010–2025 (w odniesieniu do stanu na rok 2010). Udało nam się znacznie ograniczyć:
  • Zużycie energii o 15%;
  • Całkowitą emisję CO2: o 20%;
  • Nieodzyskane odpady: o 50%;
  • Odprowadzanie ścieków poprzemysłowych w postaci ciekłej: o -80%.
Icon

WPROWADZAMY NOWE ROZWIĄZANIA W CAŁYM ŁAŃCUCHU DOSTAW

CZY WIESZ, ŻE...?

 • Nasze oddziały rozmieszczone są na całym świecie, a zakłady produkcyjne znajdują się możliwie najbliżej głównych placów budowy, dzięki czemu możemy szybko reagować na zmiany i oferować materiały lokalnie, co ogranicza transport do niezbędnego minimum.
 • 15% naszych specjalnych przyczep do przewożenia szkła może być używanych w transporcie multimodalnym, zarówno koleją, jak i drogą morską.
 • Współpracując z nami, nasi główni dostawcy podpisują kartę odpowiedzialnego zarządzania zaopatrzeniem.
 • Wszystkie samochody ciężarowe stosowane w Vetrotech Saint-Gobain muszą spełniać wymogi standardu Euro 5 lub 6: ich załadunek jest optymalizowany, a kierowcy przeszkoleni w zakresie ekologicznego prowadzenia pojazdów.
Icon

WSPIERAMY ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

CZY WIESZ, ŻE...?

 • Nasza fundacja wsparła już 115 projektów, przeznaczając 7,3 miliona euro na budowę i renowację wygodnych, niedrogich mieszkań, powstających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 • Vetrotech Saint-Gobain jest sponsorem Vitrofestival, odbywającego się co dwa lata w Romont w Szwajcarii, promującego szkło artystyczne, witrażowe i współczesne wzornictwo szklane.
 • Siedziba główna Vetrotech we Flamatt w Szwajcarii uczestniczy w ogólnokrajowych szwajcarskich dniach sprzątania, co jest wyrazem naszego zaangażowania w usuwanie odpadów z lokalnego otoczenia.
Icon
logo saint gobain

THE SAINT-GOBAIN GROUP

Saint-Gobain projektuje i oferuje innowacyjne, wysoko wydajne rozwiązania, które polepszają codzienne życie w naszych miejscach zamieszkania. Bycie punktem odniesienia dla zrównoważonego rozwoju mieszkalnictwa oznacza, że mamy obowiązki wobec wszystkich naszych interesariuszy: właśnie na tym polega społeczna odpowiedzialność firmy Saint-Gobain.

Wizyta Saint-Gobain.com

Więcej o nas

Management Team 2020
ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY

SPOTKAJ SIĘ Z NASZYMI MIĘDZYNARODOWYMI I PASJONALNYMI WYKONAWCAMI, KTÓRZY ZAPEWNIAJĄ BEZPIECZEŃSTWO DOWOLNEMU PROJEKTOWI BUDYNKU

Giesbrecht History 1884 - Junkergasse, Bern
HISTORIA

JESTEŚMY PIONIERAMI W PASYWNEJ OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ I SZKOLENIACH O WYSOKIM BEZPIECZEŃSTWIE. ODKRYJ NASZĄ 40-LETNĄ PODRÓŻ

About us - Vetrotech key visual
PO BEZPIECZNEJ STRONIE

DOWIEDZ SIĘ, KTO JEST VETROTECH I CO NALEŻYMY PRZEZ NASZ MANIFEST, KULTURĘ I MISJĘ