Main content
News

Vetrotech Saint-Gobain lanserar förbättrade PYROSWISS SBS

Det uppdaterade PYROSWISS rökbarriärsystem (SBS) erbjuder mer flexibilitet i storlek och är ännu lättare att installera på kortare tid.
Pyroswiss SBS
(C) K. Khalfi - Beaugrenelle, Paris

PYROSWISS SBS skapar en transparent, ramlös barriär som är motståndskraftig mot brand och som garanterar omfattande rökskydd i upp till 120 minuter. Produkten är utformad för att kontrollera rörelserna för brand och het rök inom byggnader i händelse av brand, genom att blockera eller leda om passagen för rök eller värme från ett rökfyllt område till närliggande delar av byggnaden och skapa en säker evakueringsväg.

Vetrotech har gjort ett antal betydande förbättringar av produkten, som har olika användningsområden, inklusive rökreservoarbegränsning, kanaliserande skärmar, korridorinneslutning och inneslutning i rulltrappor och hissar. PYROSWISS SBS består av hårdgjort, brandskyddande säkerhetsglas med ett val av två tillägg: Eco, ett ståltillägg eller Design, ett tillägg i rostfritt stål.

Större storlekar, snabbt och enkelt att installera

Utöver att nu erbjuda PYROSWISS SBS i mycket större dimensioner (upp till 2 960 x 1 500 mm), med både horisontella och vertikala storleksalternativ, innehåller det två hål och anpassningar per panel, för snabbare och mer kostnadseffektiv installation. Bland förbättringarna finns också tillägg av ett helt nytt skydd för oväntad sönderbrytning av glas, “SAFE”-filmalternativ, som hindrar att glaset splittras om det går sönder.

Snabbare och enklare att installera och produkterna kan implementeras så att de kompletterar arkitekturtrender, både internt och externt. Med de nya, större dimensionerna finns horisontella och vertikala alternativ och glasskyddet för oväntad sönderbrytning ger den förbättrade produkten ett antal nya fördelar för arkitekter och specifikationer.