Main content
News
Lunax

VETROTECH SAINT-GOBAIN FÖRVÄRVAR FÖRETAGET LUNAX SOM TILLVERKAR HELGLASADE BRANDDÖRRAR

Lunax double door
År 2018 förvärvade Vetrotech Saint-Gobain LUNAX bvba, ett belgiskt företag som specialiserat sig på ramlösa helglasade eldörrar. Med tillägget av dessa nischlösningar förbättrar Vetrotech Saint-Gobain sitt systemutbud för att svara på den växande arkitektoniska trenden med byggnadstransparens i kombination med design- och säkerhetslösningar.

LUNAX-dörren använder endast Vetrotechs mångsidiga och multifunktionella brandskyddande säkerhetsglas CONTRAFLAM. Sedan introduktionen 2012 har ett antal projekt slutförts i hela Europa och mer därtill genom ett växande nätverk av auktoriserade installatörer. I linje med Saint-Gobain-strategin kommer förvärvet att göra det möjligt för Vetrotech Saint-Gobain att utveckla sin portfölj av innovativa system och expandera till nya segment och territorier. Vetrotech Saint-Gobain ser fram emot att utöka nätverket av auktoriserade installatörer och partners över hela Europa och världen, eftersom de utökar utbudet av LUNAX-lösningar och lägger till fler funktioner.