News

Vetrotech Nordic & Baltic förstärker sin tekniska kompetens.

Kasper Danty Rügge
Kasper Danty Rügge har blivit anställd som Sales Area Technician hos Vetrotech Nordic & Baltic.

I och med att vi anställer Kasper Danty Rügge som Sales Area Technician är nu vår tekniska avdelning komplett och redo för framtida uppgifter. Kasper startade som SAT den 1:e september och kommer att ge stöd till våra partners inom Vetrotech Nordic & Baltic, under ledarskap av Testing & Certification Manager Simon Laybourn Christensen.

”Jag är väldigt glad att vi kan välkomna Kasper och förväntar att han spelar stor roll i framtiden gällande säkerhet och dokumentation inom brandglassystem.”