Main content

VETROGARD & POLYGARD BULLET IGU

HÖG SÄKERHET

GLAS

BULLET-RESISTANS

BR1-BR7

MULTIFUNKTIONALITET

EXTENDERAD RANGE AV FUNKTER

Motståndskraft mot flera hot

Utöver säkerhetsprestanda för Vetrogard och Polygard Attack englasalternativ, erbjuder vi även isolerade glasvarianter för yttre applikationer med högprestanda-säkerhet. Alla våra angreppsresistenta produkter kan tillverkas som dubbel- och treglasenheter och kan kombineras med en lång rad beläggningar. Detta tillåter lösningar med optimala resultat, både när det gäller termisk isolering med lågt e och solkontroll.

  • Bekväm och tilltalande miljö
  • Certifierat enligt EN 1063
  • Otaliga flerfunktionella alternativ
  • Finns som Climaplus och Climatop
  • Hållbart genom att minska energikonsumtionen
Multi Thread
Detta är bara en provkonfiguration av produkten.

NEDLADDNINGAR

GALLERI

MULTIFUNKTIONALITET

Låt våra produkter anpassas. Lägg till fler funktioner i våra glaslösningar för att göra dina idéer verklighet. Vetrotech stöder dig i designassistent för dina projekt enligt dina krav och ännu mer.

STANDARD LIVSÄKERHETSLÖSNING
Brand och / eller hög säkerhet
EXTENDERAD RÄTTNING AV FUNKTIONER
Säkerhet, komfort, design eller hållbar
DIN SKRÄDDANDE LÖSNING
Livssäkerhet med multifunktionalitet