Main content

VETROFLAM Familj

VETROFLAM är ett klart, höghärdat säkerhetsglas som ger brandskydd i EW-klass tack vare en särskild värmereflekterande beläggning som ger partiell strålvärmereduktion.

Fire icon round
Single glazing
Enkelglas

VETROFLAM

Laminated glass
Laminerat glas

VETROFLAM Laminerat

Insulated glazing
Isolerat glas

VETROFLAM IGU

MULTIFUNKTIONALITET

Låt våra produkter anpassas. Lägg till fler funktioner i våra glaslösningar för att göra dina idéer verklighet. Vetrotech stöder dig i designassistent för dina projekt enligt dina krav och ännu mer.

STANDARD LIVSÄKERHETSLÖSNING
Brand och / eller hög säkerhet
EXTENDERAD RÄTTNING AV FUNKTIONER
Säkerhet, komfort, design eller hållbar
DIN SKRÄDDANDE LÖSNING
Livssäkerhet med multifunktionalitet
NEDLADDNINGAR
HITTA OSS
Kontakta oss