Main content
News

UTFORSKA DEN NYA SPECIALINRIKTADE WEBBSIDAN FÖR VÅRA MARINA GLASLÖSNINGAR

Saint-Gobain Marine website
Sedan 1980 har Vetrotech Saint-Gobain Marine varit specialister på utveckling, tillverkning och distribution av brandsäkra säkerhetsglas med hög säkerhet för marina tillämpningar. Vårt team experter tillhandahåller särskilt stöd och rådgivning till marinarkitekter, konstruktörer, fartygsägare och andra intressenter inom varvsindustrin, avseende specifikation av maringlas för alla typer av fartyg.

Vår helt nya specialinriktade sida för marina lösningar gör det möjligt för kunder att utforska nya trender inom branschen, liksom nya behov hos intressenter, samt våra ambitiösa hållbarhetsmål, som formar vårt värdeförslag och mervärde. Hållbarhet står i centrum för vår verksamhet och vi strävar efter att lyfta fram och förmedla hur Vetrotech Marine kan bidra till att uppnå era gröna fartygsambitioner.

Energieffektivitet, viktbesparingar, brandklassificerade lösningar m.m. är bara en bråkdel av vad som finns på den nyutvecklade webbplatsen. Inte bara kan vi visa vad som är möjligt att åstadkomma, utan även hur, genom att närmare förklara vad som ligger bakom lösningarna.

Oavsett om det handlar om arkitektur, utformning av lösningar eller säkerhetsföreskrifter, är webbplatsen strukturerad enligt fartygstyp, tillämpningsområden, prestanda och produkter, för en utmärkt användarupplevelse.

Utforska Vetrotech Marines nya webbplats här: https://www.vetrotech.com/marine