UTBILDNING

Skapa bästa lärmiljö

Allmänna och privata utbildningsinstitutioner möter samma utmaningar: att förbättra studenternas prestationer, undvika personalomsättning bland lärarna, säkerställa högsta säkerhet och följa hållbara byggnadskrav - allt, samtidigt som alla involverades välbefinnande ska öka.

Vetrotech Saint-Gobain Education Building - Universität Rostock

Låt studenter och lärare trivas

Studier visar att studenter lär sig mer än 20 % snabbare i ett klassrum med naturligt ljus, där man kan se ut. Vi har samlat omfattande erfarenhet om hur man använder glas för att släppa in naturligt ljus. Samtidigt skyddar våra glaslösningar passivt invånarna i sådana byggnader för hot som brand, fysiska angrepp och intrång. Vårt mål är att föra denna kunskap vidare för att stödja dig under design-fasen av nästa utbildningsbyggnadsprojekt.

Bland glasets fördelar finns lättnadskänslan i att känna sig skyddad. Glas gör en föreläsningssal säkrare och bekvämare, arbets- och studiesessioner blir mer tilltalande och ett biblioteksutrymme främjar de kognitiva processerna bättre. Därför bör man lägga ner så mycket tankearbete som möjligt på att planera lärmiljön, så att man skapar en studiemiljö som studenterna kan trivas med.

  • Privata och offentliga skolor
  • Daghem
  • Förskolor
  • Internatskolor
  • Universitet och högskolor
  • Bibliotek
  • Studentbostäder
  • Forskningsenheter
  • Lärarrum och avdelningar