VI DELAR VÅR EXPERTIS

Vi stöder dig så att du hittar rätt systemlösning. Som partner med oss är du på den säkra sidan - alltid!

Vetrotech Saint-Gobain - IFTS Fire Testing

LÅT OSS SLÅ VÅRA KLOKA HUVUDEN IHOP

Med nästan 40 års erfarenhet av utveckling, tillverkning och testning av brandskydds- och högsäkerhetsglas - har vi nästan 4 000 testcertifikat på plats i hela världen. Vi erbjuder unikt tekno-kommersiellt expertstöd till våra kunder och systempartner, men verklig innovation kommer när vi utbyter know-how och erfarenheter. Du kan lita på att vi förstår dina behov, utmaningar och affärskrav. Från början stöder vi dig i dina ambitiösa projekt, erbjuder pålitliga tjänster för ditt dagliga företagande och tillsammans med dig tänker vi utanför boxen för att lösa komplexa applikationer eller utveckla nya lösningar.

 • Innovation och utveckling
 • Hjälp med designen
 • Testning av brandskydd
 • Testning av högsäkerhetsglas
 • Kvalitetstestning (mekanik och hållbarhet)
 • Internationell certifieringserfarenhet
 • Lokalt stöd med global räckvidd

 

INNOVATIONER OCH UTVECKLING

 

Vi är pionjärer inom innovativa glasprodukter.
Vetrotech Innovation - Glass Research

Innovationspionjärer

Genom att höja Saint-Gobain-gruppens globala nätverk av forsknings- och utvecklingscentra introducerar vi kontinuerligt innovationer, genombrott och tekniska förbättringar av våra produkter och produktionsprocesser, för att kunna erbjuda högsta kvalitet och hållbarhet. Vår pionjäranda inom entreprenörskap, vår vetenskapliga nyfikenhet och passionen för vår mission - att skydda liv och egendom, samtidigt som vi bevarar vår miljö - är det som driver oss att utöka och kontinuerligt förbättra vårt innovativa produktutbud för våra kunder.

 • Totalt 35 patent i dag
 • 8 nya produkter lanserades 2016
 • 1 av 4 Saint-Gobain-produkter existerade inte för 5 år sedan
 • Tillgång till 3 700 medarbetare inom forskning och utveckling hos Saint-Gobain
Vetrotech Design Assist

Design-hjälp och mer

Glas är ett innovativt byggnadsmaterial som har blivit mer tekniskt utmanande under de senaste åren, med nästan gränslösa kombinationer. Vårt erfarna tekniska team kan följa profilsystempartner och tillverkare av industriella dörrar och fönster, för att integrera våra produkter i deras nya utveckling. Vi stöder glasmästare och -tillverkare så att de kan få de lokala godkännanden och projektbedömningar de behöver för att sluta avtal.

För stora projekt kan vi stödja arkitekter, konsulter, kontaktorer och glasspecialister så att de hittar lösningar på till och med de mest komplexa applikationerna. Vårt breda och multifunktionella produktutbud kan på ett unikt sätt bidra till att sätta fart på dina tekniska lösningar och förverkliga värde-teknik genom att anpassa glasets prestanda till brandriskbedömningen. Du har idén, vi ordnar det.

 • Hjälp med design och samutvecklingstjänster
 • Lokalt stöd för projektbedömning
 • Nästan 17 000 produktkombinationer klara för försäljning
 • Tillgång till Saint-Gobains multifunktionella glasprodukter
 • Stöd genom att följa hållbara byggnadsregler

 

FULLSTÄNDIG TESTNING

 

Alla våra produkter och innovativa lösningar uppfyller alla krav.
IFTS Fire Test

BRANDTESTNING

Varje dag någonstans i världen testar vi brandskyddsglas för att skapa nya systemapplikationer som kan ge nationella certifikat. I vårt eget toppmoderna laboratorium i Herzogenrath, Tyskland, utför vi regelbundet tester för produktutveckling, kvalitetskontroll, nya applikationer och projekt av alla slag. Vi ger expertstöd och säkerställer total diskretion för dina projekt.

Vårt IFTS-testlaboratorium för brandskydd är ISO 17025-ackrediterat enligt en rad europeiska, nordamerikanska och internationella standarder. Dessutom är vi partner med ledande tredje-parts test- och certifieringsorgan, för att kunna lita till deras expertvittnesmål och utfärda brandskyddsrapporter som är godkända i många målländer.

 • ISO 17025-ackrediterat brandtestningslaboratorium
 • Mer än 35 års erfarenhet av testning
 • Omkring 400 brandskyddstester om året
 • 2 dussin experter som arbetar över hela världen
Security Testing - Porz, Kinon

SÄKERHETSTESTNING

Vår test- och certifieringsdivision för högsäkerhetsglasprodukter inom Vetrotech kan erbjuda sofistikerade mekaniska och hållbarhetstester i våra egna lokaler, inklusive en skjutbana. Vi erbjuder testprover och expertis för utveckling av våra kunders och partners angrepps-, skott- och explosionsskyddande glaslösningar som är certifierade enligt europeiska och internationella standarder.

I vår föränderliga värld har vi med säkerheten i varje steg av testning och kvalitetskontroll för att leverera den bästa och säkraste lösningen för glasskydd i modern arkitektur. Låt oss för-testa dina systemidéer tillsammans!

 • Samarbete i ny produktutveckling
 • Över 300 skott avlossas mot glas varje år
 • Nästan 50 års erfarenhet av säkerhetstestning
 • För-testning före officiella systemtest
 • 40 nya certifieringsprocesser under 2016
Vetrotech Quality Testing

KVALITET, STANDARDER OCH REVISIONER

Vår kvalitets-, standard- och revisionsavdelning har ansvaret för systematiska kvalitetsåtgärder för Vetrotechs tillverkningsenheter, världen över. För att säkerställa högsta nivån på produktkvalitet och tillförlitlighet går vi längre än standardkraven. Konsekventa och strikta tillverkningsprocesser säkerställer tillförlitliga prestanda för produkten, vilket är vår avdelnings huvudsakliga mål.

Utöver Factory Production Control enligt CE-certifieringsreglerna har Vetrotech implementerat ett antal kvalitetskontroller och hanterar kontinuerligt revisions- och förbättringsprocesser. Vi strävar efter att fortsätta leverera produkter med marknadens högsta kundnöjdhet.

 • Vi säkerställer överensstämmelse, prestanda och kvalitet från dag ett
 • Revision av 14 Vetrotech- och Saint-Gobain-produktionsplatser
 • Övervakning av 5 licensierade tillverkningsenheter världen över
 • Stöd av industrialisering av nyutvecklade produkter

 

CERTIFIERING

 

Vi erbjuder passande glaslösning för varje certifierat system.
Vetrotech Certification

Överensstämmelse i varje aspekt

Vi säkerställer att våra produkter uppfyller alla relevanta krav, testas i enlighet med tillämpliga teststandarder och uppfyller nationella byggnadsregler och tillämpningen av dessa.

Oberoende av var i världen våra produkter är tillverkade, är de tillverkade med likadana maskiner, identiska produktionsprocesser och följer samma stränga standarder. Tredje-parts certifieringsinstitut gör rutinmässigt revisioner av våra produktionsplatser för att säkerställa överensstämmelse med ett antal internationella certifieringsscheman.

 • Reviderade av tredje-parts certifieringsinstitut, världen över
 • Täcker lösningar i nästan 4 000 certifikat i hela världen
 • Lokalt certifieringsstöd av våra Sales Area Technicians
 • Flera tillverkningsplatser, en kvalitetsstandard
 • Delad certifiering för nyutvecklingar och projekt