Main content
NEDERLÄNDERNA

The Texelstroom (TESO)

The Texelstroom TESO
Glasfunktion
Maringlas
Ram
Aluminium
Användning
Skrov
Överbyggnad
Hjulhus
Marknadssegment
Marina
The Texelstroom - ett fartyg som byggts till en kostnad av nästan 56 miljoner EUR - förbinder Den Helder på fastlandet med Texel i Nederländerna. TESO har seglat i detta område sedan 1907 och har totalt 15 fartyg som används för överfarter mellan ön och fastlandet.

Den nya Texelstroom har kapacitet att frakta 1 750 passagerare och 350 bilar. Tack vare det innovativa energihanteringssystemet ombord körs fartyget med CNG (komprimerad naturgas), i stället för diesel. Dessutom har det 700 m2 solpaneler installerade på taket och ett återvinningssystem för vatten för spolning i toaletterna.

Vetrotech har levererat isoleringsglas i form av tvåglasenheter med låg E-beläggning. Vissa tillverkades med speciellt screen-tryck för att skydda de limmade skarvarna för UV-strålar. Dessutom levererade Vetrotech glaspaneler (Thermovit) för styrhytten - för att förhindra att glaset får isbeläggning eller imma. För att skydda människorna och infrastrukturen i händelse av brand installerades Contraflam brandskyddsglas i olika applikationer.

Tillverkningen av panelerna var en av de viktigaste utmaningarna i projektet, eftersom nästan alla har mycket unik, individuell diamantform. Som helhet sett har Vetrotech omkring 1 400 m2 glas ombord i detta fartygsprojekt.

"Den största utmaningen var den extrema storleken och de unika formerna på många av glaspanelerna. Kinon lyckades fullgöra denna mycket komplexa order genom att använda maximalt med maskin- och tillverkningskapacitet på platsen. "

Fabio Otto Vetrotech Kinon, Tyskland

LÖSNINGAR

Maringlas

Maringlas

1 400 m2 glas totalt:
Brandskyddande Contraflam A0 och A60,
DGU-glas med låg E-beläggning Planitherm XN II
och Thermovit (uppvärmt glas)
The Texelstroom TESO

Projektets intressenter

  • Fartygets ägare: TESO
  • Installatör: WIGO
  • Arkitekt: C-Job / Vripack

Foto av Olaf Rohl