Main content
Norra Europa

Stena Line Edda

Stena Edda Line
Glasfunktion
Maringlas
Ram
Specialkonstruktion
Användning
Golv/Skylight
Skrov
Övre stukturen
Marknadssegment
Kommersiellt
Stena Line är det största färjerederiet på Irländska sjön som erbjuder den största flottan och det bredaste utbudet av rutter mellan Storbritannien och Irland.

Stena Edda är en del av den nya färjegenerationen som följer det skandinaviska arvet och är utformad i linje med företagets hållbarhetsstrategi genom att vara mycket bränsleeffektiv för att bidra till att minska utsläppen. Tack vare användningen av star coating-familjen Kinon Marine (KM) Ultimate har fartyget mindre värmeförluster, vilket innebär att den inre miljön hålls varm under vintern. Detta minskar behovet av energiförbrukning och därmed också koldioxidutsläppen.  

Detta är en stor framgångshistoria som innebär att mer än sex av Stena Lines nuvarande flottas fartyg som byggdes i Kina nu seglar i norra Europa. På grund av de mycket krävande väderförhållandena i detta segelområde har Vetrotech Saint-Gobain Marine levererat en kombination av brandbeständigt, laminerat glas och CLIMAPLUS-glasrutor. Våra glaslösningar säkerställer passagerarnas säkerhet och komfort, och optimerar energikontrollen ombord samtidigt som de bibehåller maximal ljusgenomsläpplighet. Vetrotech Saint-Gobain Marine var glada att leverera glaslösningar för skrov och övre struktur på de fartyg som byggdes på China Merchants Jinling Shipyard enligt fartygsägarens specifikationer.  

CONTRAFLAM CLIMAPLUS Marine (DGU)

ca 250 kvm

CONTRAFLAM CLIMATOP MARINE (Stadip lite)

ca 25 kvm

Laminated DGU

för takfönster, ca 100 kvm

CONTRAFLAM MARINE (DGU)

ca 150 kvm
Stena-1

Projektets viktigaste resultat

  • CLIMAPLUS, vår lösning med dubbelglas, och CLIMATOP, vår lösning med trippelglas, valdes för att klara av extremt kalla miljöer. Båda optimerar energistyrningen på fartyget.  
  • Segla bekvämt och med stil tack vare den trevliga atmosfären ombord på fartyget 
  • Genom att välja STADIP® LITE, en glaslösning med en viktbesparing på upp till 41,7%, kunde man bygga ett lättare och mer hållbart fartyg.  
  • Det första stora Ropax-projektet (roll-on/roll-off-funktioner för transport av privatbilar och kommersiella fordon) byggs i Kina. Det här Stena Edda-fartyget är ett av nio fartyg som vi har levererat, med början redan 2018. 

Projektets viktigaste utmaningar

  • Våra partners i Kina hade en krävande leveransplan som Vetrotech kunde hålla 
  • Minska värmeförluster från fartygets insida, vilket innebär att den inre miljön hålls varm under vintern 
stena-2
stena-3

Projektets intressenter

  • Fartygets ägare: Stena Roro 
  • Fartygsarkitekt: Delta Marine Finland 
  • Varv: Avic Weihai 
  • Spant-tillverkare: Wuxi Hailian 

© Fotokredit: Stena Line