Buchs, Schweiz

Secli Weinwelt

secli
Glasfunktion
Brandsäkerhet
Ram
Stål
Användning
Dörr
Partition / Skiljevägg
Fönster
Marknadssegment
Utbildning
Det nya huvudkontoret för Secli Weinwelt i Buchs, Schweiz, kombinerar inte bara kontors- och produktionsutrymme, utan det innehåller även mötesrum, en vinbutik och evenemangslokaler. En holistisk företagslösning, som erbjuder olika möjligheter att arbeta, mötas, förenas och njuta av tid tillsammans med partner, medarbetare och kunder som delar passionen för goda viner.

Insidan av byggnaden omfattar cirka 130 m2 olika Contraflam-glaslösningar, som säkerställer maximal säkerhet samtidigt som arkitektur-designen framhävs.

De runda innerväggarna som särskilt ansluter produktions- och mötesrum, var en stor utmaning för brandskyddsglas.

Branddörrarna utvecklades och tillverkades i samarbete med Forster Profile Systems och gav nödvändigt tillträde, samtidigt som det säkerställde brandskydd i upp till 30 minuter.

LÖSNINGAR

Contraflam
Isolering
Contraflam EI30
som branddörrar och -fönster
Contraflam Structure
System
Contraflam Structure EI30
som vinkelställda skiljeväggar
multi

Ytterligare funktioner

Secli Weinwelt - Buchs, Switzerland (Photographer: Olaf Rohl)
Viktigaste FRAMGÅNGAR
  • Vetrotech lyckades tillverka Contraflam brandskyddsglaspaneler med runda former, att installeras i stora, runda skiljeväggar
  • Brandskyddsglas som mycket estetiskt arkitekturelement som uppfyller arkitektens design-vision
Projektets intressenter
  • Systempartner: Forster
  • Byggnadens ägare: Secli Weinwelt
  • Installatör: Lüchinger Metallbau
  • Arkitekt: Carlos Martinez Architekten
Secli Weinwelt

Foto av Olaf Rohl