MARINGLAS-LÖSNINGAR

Låt oss se till att den exceptionella upplevelsen ombord förblir säker!

Vetrotech Saint-Gobain - Marine Wheelhouse Header

MARINT PRODUKTSORTIMENT

Anpassa din lösning

Det finns få miljöer som är mer utsatta än det öppna havet. Sjömän måste navigera genom starka vindar, kraftfulla vågor, klara sig igenom extrema temperaturer och mycket buller på kommersiella fartyg och oljeplattformar. Men hur krävande miljön än är kan du lita på Vetrotechs glaslösningar.

Thumbnail
+ SÄKERHET

Härdat ISO 614
Laminerat
Brandskydd
Motståndskraftigt mot tryck
Elektriskt uppvärmt
Anti-pirat

Thumbnail
+ KOMFORT

Ljudreduktion
Avskildhet
Kan få dynamisk toning
Extra Transparens

Thumbnail
+ DESIGN

Färgat
Digitalt tryck
Screen-tryck
Strukturerat
Format

Thumbnail
+ HÅLLBARHET

Isolerat
(dubbel- och trippelglasenheter)
Högpresterande beläggningar
Sparar vikt

MARINA SEGMENT

Vi skräddarsyr lösningar för alla marina och offshore-segments speciella behov.

Thumbnail
Thumbnail
PASSAGERARFARTYG
Cruise Ship
PASSAGERARFARTYG

Världens största kryssningsfartyg och de mest innovativa färjorna använder Vetrotechs glaslösningar för att förbättra passagerarnas upplevelse och dra nytta av lägre vikt, minskad energikonsumtion och ökad säkerhet.

Thumbnail
Thumbnail
OFFSHORE
Offshore Platform
OFFSHORE

Vetrotechs glaslösningar ger effektiv akustisk isolering tillsammans med brand- och explosionsskydd, vilket ger besättningen komfort och skydd.

Thumbnail
Thumbnail
FRAKTFARTYG
Marine - Tanker Ship
FRAKTFARTYG

De största containerfartygen, LNG gasfraktfartyg och tankerfartyg är utrustade med Vetrotechs prestationsglaslösningar som ger säkerhet, klar sikt och skydd mot pirater.

Thumbnail
Thumbnail
Yachts
Marine Yacht
Yachts

Vetrotech tillhandahåller kvalitet och ändlösa designalternativ med anpassade säkerhetsglaslösningar med brandskydd, liksom effektiva avskildhetsalternativ som uppfyller de nogräknade ägarnas förväntningar.

Thumbnail
Thumbnail
SPECIALFARTYG
Vetrotech Saint-Gobain Marine - Specialty-Vessel, Wind Mill Installer
SPECIALFARTYG

Isbrytare, forsknings- och leveransfartyg samt brandbekämpningsfartyg använder Vetrotechs glaslösningar för att skapa säkerhet, motståndskraft mot brand och klar sikt under alla navigationsförhållanden.

LÖSNINGAR OCH PRODUKTIONER

Från brandskydd till ljudisolering, från besparingar när det gäller vikt och energi till solkontroll i kombination med avskildhet och dekorativa funktioner - eller i princip vilken kombination som helst av dessa. Vetrotech-produkter är med dig ombord.

Thumbnail
SKROV

Glas i skrovet kräver extrem motståndskraft mot tryck, men det naturliga dagsljuset måste kunna nå passagerarhytterna och de allmänna områdena.

Thumbnail
ÖVRE DÄCK

Med våra lösningar kan du skapa ett sammanhang med världen runt omkring från hytter och allmänna områden - hantera ljus, värme och bländning för att förbättra passagerarnas upplevelse.

Thumbnail
INTERIÖR

Skapa öppna områden med säkerhets- och dekorativt glas så att passagerarna och besättningsmedlemmarna kan få en bekväm och säker marin miljö.

Thumbnail

SKROV
Säkerställ tryck- och brandskydd för ett säkert skrov

Vetrotech Saint-Gobain Marine - Bourbon Mistral

SKROV

Människor och gods måste skyddas hela tiden mot det höga trycket på öppet hav, mot extrema utomhustemperaturer, eller hållas säkra vid nödsituationer, som exempelvis en brand. Dessutom läggs allt större vikt vid viktminskning och energibesparing.

FUNKTIONALITET PRODUKTER
Motståndskraft mot tryck Säkerhet
Värmeisolering och solkontroll Climaplus KM Ultimate
Motståndskraft mot brand Pyroswiss / Vetroflam / Contraflam (Lite)
Sparar vikt Stadip Lite

 

Thumbnail

ÖVRE DÄCK
Få fri sikt och dagsljus högt över havsytan

Marine Upper Structure - Harmony of the Seas

ÖVRE DÄCK

Att känna sig som en del av den omgivande miljön när man är ombord är viktigt för oss alla, vare sig man är gäst som har semester ombord, besättningsmedlem som arbetar på fartyget eller navigerar med fri sikt från styrhytten. Inbyggda funktioner, såsom brandskydd, solkontroll och elektrisk uppvärmning i glaset ger klar sikt över havet för passagerarnas komfort och säkerhet.

FUNKTIONALITET PRODUKTER
Motståndskraft mot tryck Säkerhet
Värmeisolering och solkontroll Climaplus KM Ulitmate
Motståndskraft mot brand Pyroswiss / Vetroflam / Contraflam (Lite)
Viktbesparing Stadip Lite
Dynamiskt toningsbara SageGlass
Elektriskt uppvärmda Thermovit
Design och dekorativt Parsol / Seralit / Stadip Color / många fler)
Thumbnail

INTERIÖR
Skapa öppna platser med säkerhets- och dekorativt glas

Vetrotech Saint-Gobain Marine - Harmony of the Seas

DÖRRAR, AVDELARE OCH SKOTT

Bygg en öppen och säker miljö som skapar en välkomnande känsla och förbättrar passagerarnas och besättningens välbefinnande. Inre glaslösningar som ger inbyggda funktioner, som exempelvis ljudminskning, avskildhet och brandskydd bidrar till ännu högre säkerhet och en bekvämare upplevelse för passagerarna.

FUNKTIONALITET PRODUKTER
Skydd mot skador Säkerhet
Motståndskraft mot brand Pyroswiss / Vetroflam / Contraflam (Lite)
Design och dekorativt Seralit / Emalit / Vison-Lite / Picture-IT / många fler
Avskildhet Priva-Lite
Ljudreduktion Stadip Silence