Main content
NÜRNBERG, TYSKLAND

MARIA WARD-SKOLAN

Maria_Ward_1
Glasfunktion
Brandsäkerhet
Ram
None
Användning
Butt-Joint
Skiljeväggar/väggar
Marknadssegment
Utbildning
Den nya byggnaden för Maria Ward Girls 'School i ärkestiftet Bamberg, färdigställd 2022, är en kombinerad grundskola, gymnasium och öppen heldagsskola. Strukturen i den nya skolbyggnaden bygger på ett holistiskt lärandekoncept.

Enligt ritningar från H2M Architects är byggnadskomplexet öppet och kommunikativt på insidan. Runt det rymliga ovala atriumet med huvudtrappan och det fria inlärningsområdet är klassrummen ordnade flexibelt och i en ring mot fasaden. Helglasväggarna ger ljus och transparens och tillåter utsikt från och in i klassrummen.  

Glasväggsystemet, som utvecklats gemensamt av Lindner Objektdesign och Vetrotech Saint-Gobain, passar perfekt in i den rymliga atmosfären. Till projektet levererades 727 m2 CONTRAFLAM 30  vägg och 351 m2 CONTRAFLAM STRUCTURE 90-4 CLIMALIT, brandskyddande isolerglas. Den snygga designen med CONTRAFLAM STRUCTURE 90-4 CLIMALIT  som har  fogar mellan glasen, ger ett tillförlitligt skydd i händelse av brand, samt en effektiv ljudisolering. 

De ramlösa glasväggarna ger ett stilrent utseende, då de är infällda i golv och tak. Dessutom integrerades dörrbladen i trä i nivå med glasväggarna på båda sidorna utan ramar. 

CONTRAFLAM 30 WALL

727 m2 CONTRAFLAM 30 Wall

CONTRAFLAM STRUCTURE 90-4 CLIMALIT

351 m2 CONTRAFLAM STRUCTURE 90-4 CLIMALIT som har fogar mellan glasen
Maria_Ward_2

DE VIKTIGASTE RESULTATEN AV PROJEKTET

 • Helglassystem utvecklat tillsammans med en partner och exakt anpassat till projektet 
 • Noggrann och pålitlig produktion och leverans med snäva specifikationer och begränsande villkor  
 • Referensprojekt 
 • Mycket hög medvetenhetsnivå bland arkitekter  

PROJEKTETS HUVUDSAKLIGA UTMANINGAR

 • Hög dimensions noggrannhet krävs i produktionen 
 • Lite utrymme tillgängligt under montering 
 • Strikta specifikationer från kunden med avseende av antalet leveranser och leveranscykler samt leveranstider och retur. Detta påverkade till exempel ramarnas storlek, glasens placering i ramen eller märkningarna av glasen. 
Maria_Ward_3
Maria_Ward_4

PROJEKTÄGARE

 • Arkitekt: H2M Architekten + Stadtplaner GmbH, Kulmbach 
 • Systempartner inredningsdetaljer:  Lindner Objektdesign, Arnstorf 
 • System: Nyutvecklat skiljeväggssystem helt i glas 
 • Fotograf: Christoph Seelbach