Main content

Juridisk friskrivning

Författarens rättigheter / Copyright:

Märken och logotyper som finns på denna webbplats är registrerade varumärken som tillhör VETROTECH SAINT-GOBAIN eller företagen i gruppen. Omnämnande av dessa garanterar inte på något sätt en licens eller rätt till någon form av användning av de nämnda märkena, som inte får användas utan föregående skriftligt tillstånd av märkets ägare med risk för imitation.

All befintlig information om denna webbsida får laddas ned, reproduceras, tryckas under förutsättning att:

  • ingen sådan information används för personliga syften och inte på något sätt för kommersiella ändamål,
  • ändra ingen sådan information,
  • inte reproducera några kopior av omnämnandet av copyrights (“copyright”) som tillhör VETROTECH SAINT-GOBAIN.

All annan användning som inte uttryckligen auktoriserats är strängt förbjuden utan föregående skriftlig licens från VETROTECH SAINT-GOBAIN.

 

Ansvar:

All tillgänglig information via denna webbsida levereras i befintligt skick. VETROTECH SAINT-GOBAIN lämnar ingen garanti, uttalad eller implicerad, och tar inget ansvar för användningen av denna information. VETROTECH SAINT-GOBAIN är inte ansvarigt för exakthet, eller för fel, eller utelämnanden av innehåll på denna webbsida. Användaren är ensam ansvarig för användningen av sådan information. VETROTECH SAINT-GOBAIN förbehåller sig rätten att modifiera innehållet när som helst genom att uppdatera denna webbsida. VETROTECH SAINT-GOBAIN kan inte hållas ansvarigt för skador som direkt eller indirekt beror på innehållsinformation om denna webbsida.

Användaren åtar sig att inte sända någon information på denna webbsida, att göra det kan resultera i civil- eller straffrättsligt ansvar, och åtar sig att inte avslöja, via denna webbsida, någon illegal information, som inte följer allmänna lagar eller som är förtal.

Webbsidor utanför gruppen VETROTECH SAINT-GOBAIN, med en hypertextlänk på denna webbsida står inte under VETROTECH SAINT-GOBAIN:s kontroll och VETROTECH SAINT-GOBAIN har inget ansvar för deras innehåll. Användaren är ensam ansvarig för deras användning.

Viktigt: De meddelanden du skickar till oss på internet kan snappas upp på nätverket. Innan de når oss kan vi inte garantera deras konfidentialitet.

 

Immateriella rättigheter:

Om inget annat sägs tillhör de immateriella rättigheterna i dokumenten på webbsidorna och i varje element som skapats för denna webbsida exklusivt VETROTECH SAINT-GOBAIN och/eller SAINT-GOBAIN-gruppenheten som inte ger några licenser eller rättigheter, utöver rätten att besöka och navigera på webbsidorna. Reproduktion av alla dokument som publiceras på webbsidorna (foton, filmer och animationer) är endast tillåtna i informationssyfte, och endast för personligt och privat bruk, eventuell reproduktion och all användning av kopior gjorda för andra syften är uttryckligen förbjuden, utom vid föregående skriftligt tillstånd från VETROTECH SAINT-GOBAIN.

Företagets namn, logotyper, produkter, märken och domännamn som omnämns på denna webbsida tillhör VETROTECH SAINT-GOBAIN och/eller respektive SAINT-GOBAIN-grupp-enheter och får inte användas utan föregående skriftligt tillstånd från företaget eller den aktuella enheten.

 

Användning av Cookies

När du besöker vårt företags webbsida kan cookies installeras automatiskt och sparas tillfälligt i din dators minne eller på hårddisken för att göra det lättare för dig att navigera på våra sidor. Cookies gör inte att vi kan identifiera dig, utan används för att spara information om de sidor du har besökt på vår webbsida, datum och tid för ditt besök på sidan etc.

 

Allmänna cookie-inställningar

Du kan använda inställningarna i din webbläsare för att kontrollera de cookies som finns på din dator eller mobila enhet.

Du kan avaktivera cookies i din webbläsare. Men detta avaktiverar alla cookies som används av din webbläsare, inklusive dem från andra webbsidor, vilket kan göra att vissa inställningar eller viss information kan ändras eller förloras. Avaktivering av cookies kan ändra din webbläsarupplevelse på vår webbsida, eller kan göra det svårare att navigera på vår sida.