Main content
News

Flytten av produktionssätet Aachen till Würselen avslutad

Vetrotech Würselen
Sedan slutet av 2020 produceras brandskydds- och högsäkerhetsglas med toppmoderna maskiner och hög automatiseringsgrad i den nya fabriken i Nordrhein-Westfalens Würselen, Tyskland. Jämfört med den tidigare produktionsanläggningen Vetrotech Kinon i Aachen erbjuder den nya anläggningen 25 % mer produktionsyta och kan på så sätt samla alla produktionsprocesser under samma tak. Inom ramen för produktionsflytten fick Vetrotech Saint-Gobain Kinon GmbH, vars namn hänvisade till dess grundare, det nya namnet Saint-Gobain Würselen GmbH.
Vetrotech Saint-Gobain becomes Vetrotech Saint-Gobain Würselen
0:35
Vetrotech Saint-Gobain Würselen

Med flytten läggs grundstenen för en ännu högre produktionskvalitet, planeringssäkerhet och säkerhet på arbetsplatsen. Det nya sätet möjliggör dessutom en högre totalkapacitet, mer flexibilitet i produktionen samt stabila processförlopp genom automatisering och drift inom en toppmodern IT-miljö, vilket möjliggör spårbarhet av produkterna. Den nya produktionsplatsen erbjuder även en positiv arbetsmiljö för medarbetarna i nya, moderna inrättningar. Faktorer som avancerad LED-belysning och energisnåla system för uppvärmning och kylning bidrar inte bara till ett ökat välbefinnande utan är även ett betydande bidrag när det gäller företagets sänkning av CO2-utsläpp.

Vid det nya sätet i Würselen framställer Vetrotech dessutom innovativa, framtidsinriktade lösningar för byggnads- och marinsektorn, som erbjuder säkerhet och komfort i alla miljöer, även för de mest anspråksfulla tillämpningar. Här produceras en palett av svårantändliga, slaghållfasta, angreppssäkra, skottsäkra, explosionssäkra, tryck- och till och med orkansäkra högsäkerhetsglas – liksom även flerfunktionsglas – som kombinerar flera skyddsegenskaper. Som ett av Vetrotechs fem europeiska produktionssäten levererar Würselen förutom till hemmarknaden även till alla internationella marknader.

I den nya produktionsanläggningen överförs den närapå ett och ett halvt sekel gamla traditionen från moderfabriken Kinon till en ny dimension. Sedan grundandet 1871 och övertagandet av Saint-Gobain 1952 har Kinon Sicherheitsglas GmbH i Aachen vuxit till en ledande expert för säkerhets- och högsäkerhetsglas. Där utvecklades redan under 1980-talet CONTRAFLAM som var det första brandskyddsglaset. Genom samarbetet med Kinon öppnade sig en ny dimension för Vetrotech med ett omfattande sortiment av glaslösningar till skydd av människoliv. Efter att Kinon växte kontinuerligt över årtiondena, nådde expansionen på det befintliga området sin gräns – i synnerhet som fabriken i Aachen vid det här laget låg i ett med tiden allt större bostadsområde. Det nya sätet på Jens-Otto-Krag Straße 6, 52146 Würselen ligger i ett lättillgängligt industriområde.

Kirk Ratzel, marknads- och försäljningschef.

”Fabriken i Würselen betyder en investering i framtiden för Vetrotech, som möjliggör en fortsatt resa i riktning mot Industri 4.0 och som dessutom bidrar till att säkerställa en beständig och tillförlitlig kundservice – även i turbulenta tider”.