Main content
News

EXPO 2020 HÅLLER SIG PÅ DEN SÄKRA SIDAN

Expo 2020
CONTRAFLAM:s lösningar har installerats i 7 byggnader på EXPO 2020

Vetrotech Saint-Gobains fokus på att skapa glaslösningar med hög prestanda som ger optimal säkerhet utan kompromiss, tack vare hållbara komponenter som presterar bättre i alla skeden av byggnadens liv, har varit ett vinnande koncept på WORLD EXPO 2020. CONTRAFLAM®:s sortiment av brandsäkert glas från Vetrotech hyllades för den pålitliga prestandan och överlägsna estetiken som höll besökarna säkra och bekväma i sju paviljonger och andra viktiga byggnader under det prestigefyllda jippot i Dubai.

Målet med brandskyddet i alla byggnader är att skydda människor, och egendom samt att säkerställa en kontinuitet i det som pågår i byggnaden. Användningen av brandsäkert glas i modern arkitektur har ökat på grund av överlägsna egenskaper och anpassningsmöjligheter. I de norska och ryska paviljongerna är huvudentréerna utrustade med 2-timmars brandsäkra glasdörrar med CONTRAFLAM® LITE från Vetrotech. Förutom brandskydde utgör glasdörren med sin oöverträffade estetik och finish en mycket välkomnande känsla för besökare. Glasdörren transparens bidrar till den moderna estetik som kännetecknar dessa paviljonger.

I höghus finns risk för att brand sprids från en våning till våning genom hisschakt som fungerar som tillför syre vid en eldsvåda. I sådana fall kan en brandsäker dörr i trapphuset förhindra att en brand sprids till områden där människor vistas. Brandsäkra glasdörrar i trapphuset fungerar som en barriär för att skydda människor från rök och lågor. Eftersom estetik är av högsta prioritet i trapphus är glasdörrar det populäraste valet. I de omanska, japanska och indiska paviljongerna är entréerna utrustade med 2-timmars brandsäkra glasdörrar med CONTRAFLAM® LITE från Vetrotech.

På samma sätt är det också viktigt att dela upp källare i separata områden för att begränsa brandspridningen. I mobilitetspaviljongen består källarna av en kombination av brandsäkra dörrar och skiljeväggar för att skydda människor och se till att branden inte sprider sig till andra områden. Vetrotechs CONTRAFLAM 30, CONTRAFLAM 90 och CONTRAFLAM 120 används i mobilitetspaviljongen.

Framför allt är Vetrotech stolta över att vara den främsta leverantören av brandsäkerhetslösningar för värdnationen Förenade Arabemiratens paviljong, där VIP-lobbyn, säkerhetsrummen och förråden skyddas av Vetrotechs brandsäkerhetslösningar. Hos Vetrotech gör vi inga kompromisser när det gäller personsäkerhet. Alla våra lösningar är testade och certifierade enligt stränga internationella standarder och är godkända för användning i Förenade Arabemiratens civilförsvar. Med Vetrotech håller du dig alltid på DEN SÄKRA SIDAN.