ISOLERING - EI

HÖGT BRANDSKYDD (EN 13501-2)

Visste du att brand kan isoleras helt, så att säkra områden hålls nästan oskadda? EI-klassificerat brandskyddsglas innesluter och förhindrar spridning av brand och säkerställer trygg evakuering.

Fire Haus der Religionen, Switzerland

Se till att branden inte sprider sig
med full isolering

Brandskyddsglas med EI-klassificering ger liknande skydd som integritetsglas, plus en hög värmeisolering. Det gör att branden kan inneslutas och skyddar kritiska separationsområden, såsom flyktvägar, atrier, trapphus, hisshallar. Detta speciellt motståndskraftiga glas fungerar som en barriär mot värmeöverföring och begränsar den genomsnittliga temperaturhöjningen till 180°C. På så sätt hindrar det branden att sprida sig till antändliga material genom värmeöverföring eller konvektion på den säkra sidan.

CONTRAFLAM
Enkelglas

icon

icon

EI - ISOLERING

30 - 120 minuter

icon

SLAGMOTSTÅND

1(B)1 (utan PVB)

icon

MULTIFUNKTIONALITET

Lägg till många fler funktioner

CONTRAFLAM

BESKRIVNING

Contraflam är ett enkel- eller flerkammar- brandskyddsglas, tillverkat av härdat säkerhetsglas och förseglat så att det helt motstår fukt. Kamrarna är fyllda med en miljövänlig, transparent och UV-stabil natriumsilikatbaserad kemisk blandning som reagerar i händelse av brand. Detta svällande mellanlager expanderar till ett ogenomskinligt skum som har värmeisolerande egenskaper i EI-klass och som minskar panik genom att blockera utsikten till påverkade områden.

 • Fullskaliga klassificeringar från EI30 upp till EI120
 • Börjar vid 16 mm tjocklek för EI30
 • Symmetriskt 1(B)1 slagmotstånd (EN 12600)
 • Kan användas som laminerat säkerhetsglas (EN 14449 och EN 12543)
 • Utmärkta akustiska isoleringsegenskaper
 • Enkel, säker hantering och installation
 • Många design- och komfortalternativ
CONTRAFLAM MEGA
Stora dimensioner

icon

icon

EI - ISOLERING

30 - 60 minuter

icon

SLAGMOTSTÅND

1(B)1

icon

MULTIFUNKTIONALITET

Lägg till många fler funktioner

CONTRAFLAM MEGA

BESKRIVNING

Contraflam Mega är ett flerkammar- brandskyddsglas, tillverkat av härdat säkerhetsglas i mycket stora dimensioner upp till 2300 x 4600 mm. Det transparenta och UV-stabila, svällande mellanlagret säkerställer symmetriska, brandskyddande egenskaper enligt EI30 och EI60. Tack vare dess transparens och stora dimension möjliggör det för arkitekter att skapa öppna områden med flödande ljus genom att minimera ramelementen.

 • Megadimensioner upp till 2 300 x 4 600 mm
 • Symmetriskt brandskydd i upp till 60 minuter
 • Börjar vid 30 mm tjocklek för EI30
 • 1(B)1 slagtålighet (EN 12600)
 • Låg risk för sönderbrytning tack vare härdat glas
 • Fördelen av maximalt ljus med mindre ramar
 • Utmärkta akustiska isoleringsegenskaper
CONTRAFLAM STADIP
Laminerat glas

icon

icon

EI - ISOLERING

30 - 120 minuter

icon

SLAGMOTSTÅND

1(B)1

icon

MULTIFUNKTIONALITET

Lägg till många fler funktioner

CONTRAFLAM STADIP

BESKRIVNING

Contraflam Stadip har samma egenskaper som Contraflam, med tillägg av ett laminerat säkerhetsglas på minst en sida. Denna konfiguration uppfyller de ofta tvingande slagsäkerhetskraven för ökad slagtålighet och fallskydd. Utöver dess ökade säkerhetsegenskaper möjliggör lamineringen många flerfunktionella egenskaper, såsom akustisk isolering och en lång rad design-alternativ.

 • Ökad slagtålighet enligt EN 12600
 • Fullt fallskydd för horisontella applikationer
 • Idealisk för brandskydd i överliggande, avdelande och golvapplikationer
 • Extra motståndskraft mot intrång, angrepp, skott och explosioner är möjlig
 • Fungerar extremt bra för anti-panikdörrar med intrångsskydd
 • Finns i klar, färgad och genomskinlig design, samt i design med tryck
 • Utmärkta akustiska isoleringsegenskaper
CONTRAFLAM IGU
Isolerad glasenhet

icon

icon

EI - ISOLERING

30 - 120 minuter

icon

SLAGMOTSTÅND

möjligt

icon

MULTIFUNKTIONALITET

Lägg till många fler funktioner

CONTRAFLAM IGU

BESKRIVNING

Contraflam IGU har samma egenskaper som Contraflam, med extra behandling till en isolerad dubbel- eller treglasenhet för yttre applikationer. Det låga U-värdet visar den tydliga potentialen för energibesparingar med hjälp av förbättrad värmeisolering med argon- eller kryptongasfyllning, liksom applikation av högpresterande, lågemitterande och/eller solkontrollbeläggningar.

 • Kraftfulla och färgneutrala beläggningar, såsom PLANITHERM XN
 • Effektiva solkontrollbeläggningar, såsom COOL-LITE SKN
 • Fantastiska Ug-värden > 0.5 W/m²K som CLIMATOP trippelglas
 • Bidrar till LEED, BREEAM, DGNB etc.
 • Kantförsegling som är motståndskraftig mot fukt och tryck för utökad hållbarhet
 • Utmärkta akustiska isoleringsegenskaper
 • Många design- och komfortalternativ

Documents

Your search yielded no results.

Thumbnail
MULTIFUNKTIONALITET
ANPASSA VÅRA PRODUKTER

Lägg till fler funktioner till våra glaslösningar och gör dina idéer till verklighet.
Vetrotech stöder dig genom design-assistans till dina projekt enligt dina krav och ännu längre.
Dra nytta av vår kapacitet och expertis för att göra dina projekt lysande med multifunktionellt glas.

Thumbnail
Thumbnail
+ SÄKERHET
+ Skydd

PRO-serien erbjuder säkerhet och tillit för att möta de kombinerade hoten från fysisk penetrering och brand, idealisk för branddörrar och sidoljus.

+ Larm

STADIP ALARM sätter igång ett aktivt larm när det bryts för ökat behov av försiktighet.

+ Golv

För in naturligt dagsljus, djupt in i byggnaden med LITE FLOOR, du får ett glasgolv som man kan gå eller köra på, med brandresistens i upp till 2 timmar.

+ EMS-avskärmning

EMS Stadip är den rätta lösningen för att blockera elektromagnetisk strålning, skydda utrustning från elektronisk störning eller hindra avlyssning i känsliga delar av en byggnad.

+ Radarstörning

CONTRARADAR kan öka flygsäkerheten genom att hindra oönskade radarreflektioner att styra torn från närliggande byggnader.

+ Klar sikt

THERMOVIT elektriskt uppvärmda glas garanterar säker utsikt till omgivningen genom att hindra kondens eller frost.

Thumbnail
Thumbnail
+ KOMFORT
+ Bullerkontroll

STADIP SILENCE är den bästa lösningen för ljudisolering, som hjälper dig att koncentrera dig och skapa ditt tysta rum. Håll oönskat buller ute.

+ Dynamisk avskildhet

Det finns tillfällen när du behöver avskildhet - och andra, när du behöver öppenhet. Med PRIVA-LITE har vi den perfekta lösningen för både avskildhet och transparens, som fungerar dynamiskt.

+ Skärmar

För en extra nivå av avskildhet levereras vår SCREEN-lösning med inbyggda manuella eller motordrivna persienner, för individuellt styrbar insynskontroll.

+ Extra klart

Med DIAMANT-glas kan du uppnå maximal transparens och dagsljustransmission med neutralt utseende för naturlig färgåtergivning.

+ Klimatkontroll

Att hantera temperatur och dagsljus är nödvändigt för komforten i byggnader. Med värmeisolerande glasenheter som CLIMAPLUS och CLIMATOP kan vi anpassa omgivningens villkor under alla årstider.

+ Transparens

Medan objekt som visas i ett museum eller i butikernas skyltfönster inte bör störas av reflexer, måste de naturligtvis alltid vara säkra. VISION-LITE är vårt svar.

Thumbnail
Thumbnail
+ DESIGN
+ Färger

Gränslösa färgalternativ väntar dig med laminerat STADIP COLOR eller EMALIT emaljfärgat glas.

+ Screentryck

SERALIT är perfekt för att applicera repetitiva mönster som punkter, ränder, rutor, loggor eller vad du vill på en glasyta.

+ Digitalt tryck

PICTURE-IT kan användas för att permanent trycka komplexa mönster, bilder och text på glasytor och skapa unika designer.

+ Former

Glas är väldigt dynamiskt och det är även de former du kan skapa med det. Vi erbjuder ett brett sortiment av olika former så att du kan förverkliga dina moderna arkitekt-modeller.

+ Böjda lösningar

Arkitekter använder ofta böjt glas för att få sina strukturer att se ut och kännas mer naturliga. Många av våra produkter kan erbjuda böjda lösningar.

+ Etsning

Använd genomskinlighet för att lägga till en särskild touch med SATINOVO.

Thumbnail
Thumbnail
+ HÅLLBARHET
+ Dubbelglas

Härdat, isolerat CLIMAPLUS med låg-E-beläggning är nyckeln till att minska energikonsumtionen i byggnader och maximera det naturliga ljuset - vilket ger lägre påverkan på miljön.

+ Trippelglas

Gör det där lilla extra med CLIMATOP genom att få de högsta isoleringsegenskaperna med treglasenheter - vår planet kommer att tacka dig!

+ Solkontroll

Inre ytor skyddas från att värmas upp för mycket och hanterar dagsljuset med vårt utbud av Saint-Gobains solkontrollbeläggningar, såsom COOL-LITE. En cool och hållbar lösning.

+ Toning

PARSOL är vår serie med genomfärgat glas. Välj ditt färgade utseende och önskade synliga dagsljusegenskaper.

+ Självrengörande

BIO-CLEAN-glas begränsar behovet av kemiska rengöringsmedel eller stora mängder rent vatten. Vem vill inte ha mindre rengöring?