Main content
News

Coronavirus (COVID-19) - Statement

Vetrotech employee with safety helmet
För oss hos Saint-Gobain är våra anställdas, leverantörers samt kunders hälsa och säkerhet vår högsta prioritet. Vi har infört skydds- och säkerhetsåtgärder för att kunna fortsätta att möta de väsentliga förväntningarna från våra kunder och partners, i strikt överensstämmelse med nationella direktiv. Som en del av Saint-Gobain-gruppen strävar vi efter att spela vår roll som ansvarsfulla företagsmedborgare för att skydda hälsan hos alla och begränsa spridningen av Covid-19.

Konfronterad med Covid-19 Coronavirus-pandemin har Saint-Gobain-gruppen organiserat sig över hela världen. I flera veckor har vi vidtagit åtgärder för att begränsa resor till och från de områden som drabbats hårdast av pandemin. Dessa åtgärder har skärpts när den globala situationen har utvecklats. I våra olika etableringsländer har affärskontinuitetsplaner utarbetats och finns på plats för alla kritiska platser som kräver det.

Hos Vetrotech för vi det yttersta för att förbli operativa, utöva alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa en kritisk leverans av våra livssäkerhetsprodukter till viktiga byggprojekt i de länder som vi betjänar. Vi kommer att fortsätta att övervaka situationen noggrant och anpassa våra åtgärder i enlighet med detta om ändringar skulle inträffa.