Main content

Stoppa skott för din byggnads säkerhet

Motståndskraft mot skott (EN 1063)

Testning i enlighet med standarden EN1063 består i en kontrollerad, noggrann skjutning mot tre glaspaneler med tre kulor i rad, skjutna i en triangel på 120 mm - med undantag för klassificering SG1. Normalt glas som träffas med en sådan kraft bryts lätt sönder i småbitar och öppnar ytan för fler skott - ta inte den risken. Noggrann testning av skottsäkert glas säkerställer tillförlitligt skydd av den säkra sidan genom att hindra att ammunition tränger in.

Visste du att en kula från en Kalashnikov AK-47 träffar en yta med en hastighet av upp till 2 500 km/h? Högpresterande laminerat skottsäkert glas står emot trycket av sådan ammunition i enlighet med respektive klassificering.

Icon

Vetrogard Bullet

Vetrogard Bullet - en laminerad, skottsäker glaslösning - består av ett flerlagers laminat med olika mellanliggande filmer och glaspaneler som är motståndskraftiga mot olika klasser av handvapen, gevär, skjutvapen och AK-47-attackgevärskulor.

 • Certifierat enligt EN 1063
 • Täcker skottskyddsklasserna BR1 till BR7
 • Motstår gevärsklasserna SG1 och SG2
 • Splitter- (S) och icke-splitter- (NS) alternativ
 • Finns som isolerat glas
 • Otaliga flerfunktionella alternativ
Laminated Security
Laminerat säkerhetsglas

VETROGARD BULLET

Multi Thread
Motståndskraft mot flera hot

VETROGARD BULLET IGU

Multi Thread Pro
Motståndskraft mot flera hot

VETROGARD+

Polygard Bullet

Polygard Bullet - en laminerad glaslösning som är motståndskraftig mot angrepp och som inte splittras - är ett avsevärt tunnare alternativ än Vetrogard Bullet, genom att man använder polykarbonat (PC) i sammansättningen av det laminerade säkerhetsglaset. Det hindrar effektivt ammunition att passera, samtidigt som det absorberar hela kraften utan att splittras på den säkra sidan.

 • Starkare, lättare och tunnare
 • Högre ljustransmission
 • Certifierat enligt EN 1063
 • Finns endast som icke-splittrande alternativ
 • Finns som isolerat glas
Polycarbonate Bullet
Säkerhetsglas av polykarbonat

POLYGARD BULLET

Multi Thread
Motståndskraft mot flera hot

POLYGARD BULLET IGU

Multi Thread Pro
Motståndskraft mot flera hot

POLYGARD+

MULTIFUNKTIONALITET

Låt våra produkter anpassas. Lägg till fler funktioner i våra glaslösningar för att göra dina idéer verklighet. Vetrotech stöder dig i designassistent för dina projekt enligt dina krav och ännu mer.

Lösningar som räddar liv
Brand och hög säkerhet
Stort utbud av funktioner
Säkerhet, komfort, design och hållbarhet
Skräddarsydd lösning
Multifunktionella lösningar som räddar liv
NEDLADDNINGAR
HITTA OSS
Kontakta oss