Main content
News

Wyjątkowa odporność ogniochronnego szkła CONTRAFLAM na promieniowanie UV

Durability according to EN ISO 12543-4:2011
Trwałość zgodnie z EN ISO 12543-4: 2011 potwierdzona niezależnymi testami

Wiele typów szkła ogniochronnego z warstwami pośrednimi pochłaniającymi ciepło jest wrażliwych na bezpośrednie lub pośrednie promieniowanie UV. Z czasem może to doprowadzić do pojawienia się: przebarwień, zażółcenia, zamglenia, zmętnienia, a także tworzenia się pęcherzyków, a nawet rozwarstwienia. Chociaż ogniochronność szyb może pozostać niezmieniona, powstałe defekty wizualne mogę wykluczyć je z dalszego użytkowania i to w stosunkowo krótkim czasie. 

EN ISO 12543-4:2011 to metoda testowania trwałości laminowanego szkła bezpiecznego, w tym „ogniochronnych” szyb laminowanych. Wszystkie tego typu produkty muszą wykazywać odporność na: wysoką temperaturę, kondensację spowodowaną dużą wilgotnością oraz promieniowanie UV symulujące naturalne światło słoneczne. Chociaż odporność na promieniowanie UV jest zwykle mierzona tylko dla produktów do użytku zewnętrznego, zastosowania wewnątrz budynków są również często narażone na bezpośrednie lub pośrednie światło naturalne. 

Przetestowaliśmy nasz standardowy produkt CONTRAFLAM aż do 5000 godzin, bez żadnych dodatkowych specjalnych folii ochronnych UV lub powłok odbijających światło słoneczne. Metoda testowa wymaga zaledwie 2000 godzin odporności na promieniowanie UV. CONTRAFLAM z powodzeniem wytrzymał 2,5 razy dłuższą ekspozycję na promieniowanie UV niż wymaga tego norma!

Wyjątkowa odporność na promieniowanie UV i trwałość są głównymi czynnikami wydłużającymi cykl życia produktu oraz obniżającymi całkowity koszt zakupu. Niezawodność i wielofunkcyjność CONTRAFLAM to cechy, które uczyniły go wzorcem w branży szyb ogniochronnych. 

Pobierz poniżej podsumowujący raport z testów TÜV Rheinland, który opisuje i potwierdza wyjątkową odporność ogniochronnych szyb CONTRAFLAM na promieniowanie UV, znacznie wykraczającą poza wymagania normatywne. 

Thumbnail

Testreport UV-Trwałość CONTRAFLAM

Fire
Sprawozdanie z badań