Main content

Polityka Prywatności

Prawa autorskie:

Nazwy handlowe i logotypy pojawiające się na niniejszej stronie internetowej są zarejestrowanymi znakami handlowymi VETROTECH SAINT-GOBAIN lub spółek należących do Grupy. Ich pojawienie się nie oznacza udzielenia licencji lub prawa do częściowego użycia wzmiankowanych wyżej marek, które nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgodny ze strony właściciela marki w związku z ryzykiem naśladownictwa.

Wszystkie informacje dotyczące tej strony internetowej można pobierać, powielać i drukować pod warunkiem że:

  • informacje te nie zostaną wykorzystane do celów osobistych ani tym bardziej komercyjnych;
  • informacje te nie będą zmieniane;
  • przy powielaniu dowolnej liczby kopii zadbać, by zawierały one wzmiankę o właścicielu praw autorskich, VETROTECH SAINT-GOBAIN.

Jakiekolwiek inne użycie jest surowo zabronione bez wyrażonej bezpośrednio zgody w formie uprzedniej pisemnej licencji VETROTECH SAINT-GOBAIN.

 

Odpowiedzialność:

Wszelkie informacje dostępne na stronie internetowej są przedstawiane „takie, jakie są". VETROTECH SAINT-GOBAIN nie gwarantuje, wyraźnie lub w sposób domniemany, ani nie ponosi odpowiedzialności za użycie tych informacji. VETROTECH SAINT-GOBAIN nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku dokładności, wystąpienia błędów ani pominięcia treści niniejszej strony internetowej. Użytkownik jest jedyną stroną odpowiedzialną za użycie powyższych informacji. VETROTECH SAINT-GOBAIN zastrzega sobie prawo do wprowadzania wyraźnych zmian i aktualizacji strony internetowej w dowolnym momencie. Firma VETROTECH SAINT-GOBAIN nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie wynikające z treści znajdujących się na stronie internetowej.

Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać żadnych informacji na stronie internetowej. Takie działanie może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać za pośrednictwem strony żadnych treści nielegalnych, sprzecznych z prawem publicznym lub zniesławiających.

Strony administrowane przez podmioty spoza grupy VETROTECH SAINT-GOBAIN i zawierające odsyłacz do istniejącej strony nie podlegają kontroli grupy VETROTECH SAINT-GOBAIN, co w konsekwencji oddala od niej jakąkolwiek odpowiedzialność za zawartość tych stron. Użytkownik jest jedynie odpowiedzialny za ich użytkowanie.

Ważne: Wiadomości wysyłane do nas przez Internet mogą zostać przechwycone w sieci. Do momentu ich odbioru przez nas nie można zagwarantować ich poufności.

 

Własność intelektualna:

O ile nie stwierdzono inaczej, prawa własności intelektualnej zawartej w dokumentach dostępnych na stronie internetowej i we wszystkich elementach opracowanych na jej potrzeby są wyłączną własnością VETROTECH SAINT-GOBAIN i/lub podmiotów należących do grupy SAINT-GOBAIN, co oznacza brak licencji lub prawa innego niż prawo do odwiedzania i nawigowania po stronie internetowej. Powielanie jakichkolwiek dokumentów opublikowanych na stronie (zwłaszcza zdjęć, filmów i animacji) jest dozwolona wyłącznie do celów informacyjnych, do użytku osobistego i prywatnego. Powielanie i wykorzystywanie kopii w innych celach bez uprzedniej pisemnej zgody VETROTECH SAINT-GOBAIN jest zabronione.

Nazwy spółek, logotypy, produkty, marki i nazwy domen znajdujące się na stronie stanowią wyłączną własność VETROTECH SAINT-GOBAIN i/lub podmiotów należących do grupy SAINT-GOBAIN i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody zainteresowanej spółki lub podmiotu.

 

Używanie plików cookie

W czasie odwiedzin na naszej stronie internetowej w pamięci lub na twardym dysku Twojego komputera mogą zostać automatycznie zainstalowane i zapisane pliki cookies, aby ułatwić Ci poruszanie się po stronie. Pliki cookie nie pozwalają na identyfikację, ale są wykorzystywane do gromadzenia informacji o podstronach odwiedzonych przez Ciebie na naszej stronie, dacie i godzinie Twojej wizyty, itp.

 

Ogólne ustawienia plików cookie

Możesz zastosować ustawienia Twojej przeglądarki do kontrolowania cookies wprowadzanych na komputer lub urządzenie mobilne.

Możesz wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce. Spowoduje to jednak wyłączenie wszystkich plików tego typu używanych przez Twoją przeglądarkę, również pochodzących z innych stron internetowych, co może spowodować zmianę lub utratę niektórych ustawień lub danych. Wyłączenie plików cookie może zmienić sposób przeglądania naszej strony internetowej lub utrudnić poruszanie się po niej.