Main content
News

Coronavirus (COVID-19) - Oświadczenie

Vetrotech employee with safety helmet
W Vetrotech Saint-Gobain zdrowie naszych pracowników, klientów i partnerów jest naszym najwyższym priorytetem. Wdrożyliśmy wymagane środki ochronne, aby nadal spełniać oczekiwania klientów, ściśle przestrzegając dyrektyw krajowych. W ramach grupy Saint-Gobain staramy się odgrywać rolę odpowiedzialnych przedstawicieli korporacji, aby chronić zdrowie i ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa.

W obliczu pandemii koronawirusa COVID-19 Grupa Saint-Gobain podjęła działania na całym świecie. Od kilku tygodni wdrażamy nowe reguły w celu ograniczenia podróży do/z obszarów najbardziej dotkniętych pandemią. Środki te zostały zaostrzone w miarę ewoluowania globalnej sytuacji. Na całym świecie lokalne delegatury Saint-Gobain opracowały plany ciągłości działania dla wszystkich najważniejszych  podmiotów.

W Vetrotech dokładamy wszelkich starań, aby zachować ciągłość produkcji oraz obsługi klientów. Stosujemy wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić dostawy naszych produktów oraz bezpieczeństwo niezbędne w realizacji projektów budowlanych. Będziemy nadal ściśle monitorować sytuację i odpowiednio dostosowywać warunki pracy do zachodzących zmian.