Main content

Contraradar

Other Speciality

GLASS

Multifunctionality

EXTENDED RANGE OF FEATURES

przeciwko INTERFERENCJI RADARarowej

Contraradar to specjalne szkło laminowane ograniczające odbijanie fal radarowych w celu zapewnienia dobrej widoczności przestrzeni powietrznej w wieżach kontroli lotów. Dostępne w postaci pojedynczych lub podwójnych szyb zespolonych, do zastosowań zewnętrznych w budynkach sąsiadujących z lotniskami.

  • Skuteczna redukcja zakłóceń radaru
  • Do zastosowań w bliskim sąsiedztwie wież kontroli komunikacji lotniczej
  • Dostępne w postaci izolowanych szyb zespolonych, zapewniających energooszczędność i komfort
product placeholder
To tylko przykładowa konfiguracja produktu.