Main content
News

Vergroot uw kennis over brandveilige gevels: kom naar de NEN-studiedag!

studieag image vetrotech fire glas security
Op dinsdag 23 april organiseert de NEN-werkgroep 3510070019 ‘Gevels’ de studiedag ‘Brandveiligheid gevels’ in Nieuwegein.

Op dinsdag 23 april organiseert de NEN-werkgroep 3510070019 ‘Gevels’ de studiedag ‘Brandveiligheid gevels’ in Nieuwegein.

Centraal hierin staat het belang van de brandveiligheid van een gebouw en hoe deze optimaal te realiseren en te controleren. De achtergrond is dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken eind 2018 alle gemeenten via een brief heeft opgeroepen de meest risicovolle gebouwen te inventariseren, en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en zo nodig maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen.

Voor de inventarisatie is een protocol opgezet en een BZK-risicotool ‘Brandveiligheid gevels’ ontwikkeld waarmee een globale risico-inschatting kan worden gemaakt. Deze tool komt uiteraard aan bod tijdens de studiedag, evenals cases uit de praktijk, bouwregelgeving en het testen van producten. Verder licht Gerwin Leijtens, Sales Engineer bij Vetrotech, essentiële controlepunten toe, waarbij de classificaties (E/EW/Ei) voor toepassing van brandwerend glas bij brandoverslag gevels de nadruk krijgen.

Deze dag mag u niet missen als u uw kennis wilt vergroten over de brandveiligheid van gevels. De studiedag is onder meer bedoeld voor gemeenten, gebouweigenaren, beheerders, huurders, architecten, aannemers, adviseurs en toeleveranciers van kennis en materialen.

U kunt u hier inschrijven.