Main content

Juridische disclaimer

Auteursrecht:

De merken en de logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken van VETROTECH SAINT-GOBAIN of de maatschappijen van de Groep. Het noemen van hun naam geeft op geen enkele wijze toestemming of het recht om op enige wijze voornoemde merken te gebruiken, welke dus niet kunnen worden gebruikt zonder voorlopige en geschreven instemming door de eigenaar van het merk tegen het risico van imitatie.

Alle informatie over deze website kan worden gedownload, gereproduceerd en gedrukt, behoudens:

  • gebruik van zulke informatie voor persoonlijke doeleinden is en op geen enkele wijze voor commerciële doeleinden;
  • zulke informatie niet wordt aangepast;
  • bij reproductie van exemplaren moeten de auteursrechten ("the copyright") van VETROTECH SAINT-GOBAIN worden genoemd.

Elk ander gebruik waarvoor niet uitdrukkelijk toestemming is verleend, is ten strengste verboden zonder voorlopige en geschreven toestemming van VETROTECH SAINT-GOBAIN.

 

Verantwoording:

Aan de informatie die via deze website toegankelijk is, kunnen geen rechten worden ontleend. VETROTECH SAINT-GOBAIN geeft geen garantie, expliciet of impliciet, en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. VETROTECH SAINT-GOBAIN is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, noch voor fouten, noch voor weglatingen van content van deze website. De gebruiker is de enige verantwoordelijke partij voor het gebruik van zulke informatie. VETROTECH SAINT-GOBAIN behoudt zich het recht voor om op elk moment deze website bij te werken. VETROTECH SAINT-GOBAIN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect is ontstaan als gevolg van informatie van deze website.

De gebruiker zal geen informatie van deze website verspreiden, dit kan leiden tot wettelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, en de gebruiker als zodanig zal via deze website geen illegale informatie verspreiden, die in strijd is met publieksrechtelijke informatie of informatie die lasterlijk is.

Websites die buiten de Group VETROTECH SAINT-GOBAIN vallen en die een hypertextlink hebben naar de huidige website, staan niet onder toezicht van VETROTECH SAINT-GOBAIN welke absoluut elke verantwoordelijkheid van de hand wijst voor wat betreft de inhoud daarvan. De gebruiker is de enige verantwoordelijke partij voor het gebruik van zulke inhoud.

Belangrijk: Berichten die u ons stuurt via internet kunnen op het netwerk worden onderschept. De vertrouwelijkheid van deze berichten kan pas worden gegarandeerd vanaf het moment dat deze berichten ons bereiken.

 

Intellectueel eigendom:

Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten van de documenten op de website en van alle onderdelen op deze website, exclusief eigendom van VETROTECH SAINT-GOBAIN en/of rechtspersonen van de SAINT-GOBAIN Group, die geen rechten of toestemming verlenen anders dan het recht om de website te bezoeken en erdoor te navigeren. De reproductie van alle documenten die zijn gepubliceerd op de site (met name foto's, films en animaties) is uitsluitend geautoriseerd voor informatiedoeleinden voor persoonlijk en privé-gebruik, reproductie en gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden, behalve na een schriftelijk verzoek aan Vetrotech Saint-Gobain International AG.

Bedrijfsnamen, logo's, producten, merk- en domeinnamen die worden genoemd op de website, zijn exclusief eigendom van VETROTECH SAINT-GOBAIN en of rechtspersonen van de SAINT-GOBAIN Group, en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het betrokken bedrijf of de betrokken rechtspersoon.

 

Algemene cookie-instellingen

U kunt de instellingen van uw browser zodanig aanpassen dat u de cookies beheert die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen.

U kunt cookies in uw webbrowser verwijderen. Die optie verwijdert echter alle cookies die uw browser gebruikt, inclusief die van andere websites, wat ertoe kan leiden dat bepaalde instellingen of informatie wordt veranderd of verloren gaat. Als u cookies uitschakelt, kan dat van invloed zijn op de manier waarop u onze website ervaart, of dit kan navigatie over de website moeilijker maken.