Main content
News

Coronavirus (COVID-19) - Verklaring

Vetrotech employee with safety helmet
Bij Vetrotech Saint-Gobain staat de gezondheid van onze medewerkers, klanten en partners voorop. We hebben beschermings- en veiligheidsmaatregelen getroffen om aan hun essentiële verwachtingen te blijven voldoen, in strikte overeenstemming met de nationale richtlijnen. Als onderdeel van de Saint-Gobain groep streven we ernaar om onze rol als verantwoordelijke bedrijfsburger te spelen om de gezondheid van iedereen te beschermen en de verspreiding van het virus te beperken.

Geconfronteerd met de COVID-19 Coronavirus pandemie heeft de Saint-Gobain groep zich over de hele wereld georganiseerd. Sinds enkele weken hebben we stappen ondernomen om het reizen naar en van de gebieden die het meest door de pandemie zijn getroffen, te beperken. Deze maatregelen zijn versterkt naarmate de wereldwijde situatie zich heeft ontwikkeld. In onze verschillende vestigingslanden zijn er bedrijfscontinuïteitsplannen opgesteld en deze zijn van kracht voor alle kritieke locaties die dat nodig hebben.

Bij Vetrotech doen we er alles aan om operationeel te blijven en alle voorzorgsmaatregelen te nemen om de kritische toelevering van onze levensreddende producten aan essentiële bouwprojecten in de landen die we bedienen, te waarborgen. We blijven de situatie nauwlettend volgen en passen onze maatregelen aan als er zich veranderingen voordoen.