Vedení

Vetrotech Saint-Gobain je akciová společnost. Jako taková má představenstvo a vedení. Předseda představenstva a generální ředitel společnosti je potomkem původních zakladatelů firmy Vetrotech.