Udržitelnost (Enviromentální přístup)

Energeticky úsporná a udržitelná řešení

Vetrotech Saint-Gobain, přední světový výrobce skel, nabízí moderní robustní řešení splňující nároky pro použití na zemi i na moři. Celkem oprávněně se odvětví, jako to naše, dostávají pod stále větší tlak, aby zohlednila dopad svých postupů a produktů na životní prostředí. Jejich cílem musí být dosáhnout co největší energetické účinnosti a brát v úvahu otázky udržitelnosti.

Síla přírodního světla

Společnost Vetrotech bere svou odpovědnost v oblasti životního prostředí velice vážně, neboť se prolíná všemi sférami naší činnosti. Prostřednictvím využití síly přirozeného denního světla můžeme velice účinně zapojit solární energii do projektů open space prostor. Díky tomu dokážeme omezit potřebu umělého osvětlení, snížit náklady na vytápění a šetřit našim zákazníkům prostředky, které by jinak museli vynaložit na drahé klimatizační systémy.

Volba produktů Vetrotech je krokem k vyšší energetické účinnosti

Máme v nabídce širokou paletu exteriérových produktů určených pro použití na pevnině i na moři. Patří k nim dvojskla i trojskla nabízející vysoce účinnou kontrolu prostupu slunečního záření i tepelně-izolační vlastnosti. Volba produktů Vetrotech je cestou k maximalizaci energetické účinnosti vaší stavby či lodi.

Mezinárodně uznávané certifikáty

Všechny naše produkty jsou nositeli mezinárodně uznávaných certifikátů, jako například Environmental Product Declaration (EPD). Tyto certifikáty zahrnují rovněž informace o dopadech konkrétního produktu na životní prostředí, jako např. způsob získávání potřebných surovin, využití energie a účinnost, obsah jednotlivých materiálů a chemických látek, emise uvolňované do ovzduší, půdy a vody, a také tvorba odpadů.

Z hlediska udržitelnosti budov jsou naše produkty rovněž nositeli certifikátů LEED, BREEAM a REACH .

To, že disponujeme těmito certifikáty, znamená, že jsme schopni zákazníkům nabídnout kompletní záruku, že řešení značky Vetrotech splňují mezinárodní normy v oblasti životního prostředí.