Požární ochrana v námořním odvětví

Požár je jedním z nejhorších rizik ohrožujících zdraví a majetek. Na moři jsou únikové cesty mnohem omezenější a riziko je vyšší. Klienti pro námořní aplikace potřebují výrobky, kterým mohou věřit, že ochrání pasažéry i posádku lodi, a to i při těch nejhorších možných scénářích. Společnost Vetrotech takové spolehlivé výrobky dodává.

Nabízíme řadu vysoce odolných typů protipožárního skla, které prošly rozsáhlými zkouškami a nabízejí špičkovou účinnost při ochraně zdraví a majetku. Mnohé naše výrobky jsou opatřeny termoaktivní napěňující mezivrstvou, která reaguje na oheň a poskytuje účinnou ochranu proti žáru, kouři a toxickým plynům. Tato termoaktivní napěňující mezivrstva při požáru zmatní, čímž zabraňuje pohledu na oheň a snižuje riziko vzniku paniky. Naproti tomu skla bez termoaktivní mezivrstvy zůstávají během požáru čirá, což může upozornit na nebezpečí a umožňuje záchranářům mít lepší přehled o situaci.

Ať už jsou vaše požadavky jakékoli, u našich produktů jsme v závislosti na typu skla schopni garantovat celistvost v délce 30 – 120 minut.

Kromě těchto protipožárních vlastností lze naše výrobky kombinovat s mnoha dalšími funkčními skly a zajistit tak jejich širokou flexibilitu. Například kombinace s protislunečními, protihlukovými, samočistícími, bezpečnostními skly atd. Možno kombinovat i řadou skel Protect, a kromě požární odolnosti zajišťovat odolnost proti střelbě a explozím.

Pyroswiss® Marine

Pyroswiss® Marine poskytuje vysoce účinnou překážku šíření dýmu, plamenů a toxických zplodin, a to až po dobu 30 minut. Toto speciální předpjaté a kalené sklo vykazuje pět- až desetkrát vyšší pevnost než běžné sklo, v případě potřeby jej však lze vyrobit i ve srovnatelných tloušťkách. Toto sklo je rovněž UV stabilní a v případě požáru si zachovává průhlednost.

Při výrobě skel Pyroswiss® Marine používáme speciální tepelné zpracování, špičkové zpevňující postupy a tepelné testování metodou heat-soak. Kromě různých tlouštěk samotného skla jsme schopni nabídnout i mnoho dalších variant. Může být rovněž dodáno jako jednoduché zasklení, zesílené nebo jako vícevrstvý zpevněný sendvič pro zasklení v interiéru. Pro použití v exteriéru lze tato skla kombinovat s naší širokou řadou nízkoemisivních skel (Planitherm) nebo produktů určených pro řízení prostupu slunečního záření.

Kromě své protipožární odolnosti a certifikace BO-AO je Pyroswiss® Marine prvním produktem svého druhu nabízejícím nárazuvzdornost třídy A dle normy BS6206 a 1 (C) 1 dle EN12600

Contraflam® Lite Marine

Stronger than ordinary glass, Contraflam® Lite is a clear safety glass which is fire-resistant on both sides, providing high-performance radiant heat reduction with partial insulation. In the event of a fire, the transparent UV-resistant gel, which is sandwiched between two toughened plates of glass, will foam and turn the glass opaque. A double peripheral seal also prevents moisture from penetrating. 

Contraflam® Marine

Contraflam Marine is a fire resistant glass which consists of toughened safety glass. The cavity between the sheets of glass is filled with a transparent intumescent silicate interlayer which reacts when exposed to fire. It is clear, UV stable, robust in handling and with numerous variations available.

The glass products available for the Hydrocarbon classification are produced out of two parts to decrease the weight and improve the handling and installation on board.

Vysvětlení klasifikace

Pro námořní aplikace rozlišujeme tři klasifikační kategorie: B, A a H. Každá z nich je popsána níže a charakterizuje odolnost skla – to znamená, jak dlouho sklo dokáže odolávat požáru.

Při klasifikaci skla je písmeno následováno číslem: pro kategorii B jde o čísla 0, 15 a 30; pro kategorii A čísla 0, 15, 30 a 60; a pro kategorii H čísla 60, 90 a 120. Toto číslo představuje počet minut, po které dané sklo izoluje vůči sálání tepla; po tuto dobu se straně skla odvrácené od požáru zachová pokojová teplota.

Kategorie B (platná pro typy Pyroswiss® Marine, Contraflam® Marine a Contraflam® Lite Marine) má odolnost až 30 minut. Poskytuje fyzickou zábranu proti plamenům, horkým toxickým plynům a kouři. Sklo Pyroswiss® Marine zůstává při požáru čiré. Skla Contraflam® a Contraflam® Lite Marine jsou opatřena zmatňující vrstvou. Sklo v kategorii B poskytuje izolaci proti sálání tepla po dobu až 30 minut, je-li vybráno sklo označené kódem B30.

Příklad: sklo s klasifikací B15 vydrží požár po dobu 30 minut a izoluje proti sálání tepla po dobu 15 minut.

Kategorie A je stejná jako kategorie B, ale má navíc odolnost až 60 minut. Kromě produktů v kategorii B zahrnuje i Contraflam® Marine. Poskytuje izolaci proti sálání tepla po dobu až 60 minut, je-li vybráno sklo označené kódem A60.

Příklad: sklo s klasifikací A0 vydrží požár po dobu 60 minut, ale nechrání proti sálání tepla.

Kategorie H je nejodolnější kategorií, platnou pro skla typu Contraflam® Marine; skla v této kategorii prošla zkouškami na požár s hořícími uhlovodíky. Navíc k ochraně poskytované skly v kategoriích B a A mají skla v kategorii H provedení zaručující odolnost po dobu 120 minut. Zároveň poskytuje ochranu před sáláním tepla po dobu – v závislosti na zvolené variantě – od 60 do 120 minut.

Příklad: sklo s klasifikací H90 vydrží požár po dobu 120 minut a izoluje proti sálání tepla po dobu 90 minut.