Odolnost proti explozi

Zprávy o teroristických útocích jsou ve světových novinových titulcích stále častější. Cílem těchto útoků obvykle bývají veřejné prostory jako: letiště, nádraží, veřejné budovy, kanceláře a laboratoře. V případě výbuchu jde především o ztráty na životech, těm však lze předcházet správnou ochranou budov. Proti takovýmto útokům nabízí naše řada Protect spolehlivá preventivní řešení v podobě skel Vetrogard® a jejich tenčí varianty – sklo Polygard® a Blast. Netříštivé varianty dokážou omezit účinky útoku výbušninou a nabízí tak nejlepší ochranu všem, kdo se právě nacházejí v okolí, tím, že minimalizují rizika úrazů odletujícími úlomky skla.