Kvalitní &prostředí

Společnost Vetrotech se vždy snaží dodávat co nejkvalitnější produkty. Zároveň věnujeme stejnou pozornost i naší odpovědnosti za životní prostředí.

S ohledem na to nabízejí naše moderní řešení nejenom špičkovou funkčnost a ochranu, ale také přispívají k celkové funkčnosti dané budovy či plavidla. Díky nim se snižuje nutnost umělého osvětlení, vytápění, klimatizace, a to zásluhou jejich vynikajících tepelně-izolačních vlastností, variabilní propustnosti slunečního světla a průhlednosti. V námořních aplikacích pak naše odlehčené produkty zajišťují rovněž nižší energetický výstup. Díky nižší spotřebě energie naše produkty zákazníkům nejenom šetří peníze, ale také pozitivně ovlivňují životní prostředí.

Veškeré produkty značky Vetrotech nesou označení CE, což znamená, že byly vyrobeny v souladu s evropskými normami. Produkty, které mají získat označení CE, musí splnit sedm základních požadavků vyplývajících ze Směrnice o stavebních materiálech z roku 2011 (CPR), k nimž patří i udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Své stavební výrobky dodáváme rovněž s prohlášením o vlastnostech (DoP).