Označení CE

Označení CE dokládá, že příslušný produkt dodržuje evropské zákony, a to i tehdy, je-li vyroben mimo EU. Pokud je označení uplatněno ještě před tím, než se produkt dostane na trh, je zárukou konzistentní produkce a dovoluje volný pohyb výrobků po celém evropském trhu.

Označení CE nicméně není jakostní normou – jde pouze o cestu, jak dát najevo, že jsou výkonnostní vlastnosti příslušného produktu v souladu s evropskými normami. Díky tomuto označení mohou zákazníci srovnávat výrobky z různých evropských zemí a od různých dodavatelů na stejné bázi.

Společnost Vetrotech dodává produkty chránící život osob, které splňují podmínky (AVCP System 1). To znamená, že notifikovaná certifikační osoba (NCB) musí zajistit kontrolu výroby třetí stranou. NCB kontroluje každý výrobní závod jednou za rok.

Používá-li výrobce, distributor či dovozce označení CE, potvrzuje to, že nese odpovědnost za to, zda produkt splňuje požadavky příslušné harmonizované Evropské normy (hEN) a je vyroben v souladu s příslušnými zákonnými úpravami.

Cíl označení CE se postupně změnil. V současnosti je zaměřen na shodu produktu s příslušnými zákonnými normami. Kromě toho musí výrobce u všech stavebních výrobků dodat rovněž Prohlášení o vlastnostech (DoP). Toto prohlášení obsahuje údaje ohledně výkonnosti produktu. V případě společnosti Vetrotech zajistí toto prohlášení a související administrativu i dodací dokumentaci výrobku naše obchodní oddělení. Ne všechny údaje je nutno deklarovat, proto v prohlášení může být někdy uvedeno: „Nezjištěna žádná výkonnost“ (No Performance Determined NPD). Snažíme se vždy poskytovat co nejvíce údajů, abychom prokázali špičkovou výkonnost a mnohostrannou funkčnost našich výrobků.

Ve stavebnictví až do nedávna na základě Nařízení o stavebních výrobcích z roku 2011 (CPR) platilo, že produkty měly nárok používat označení CE v případě, že splnily šest základních požadavků. Požadavky byly následující:

  • mechanická odolnost a stabilita
  • požární bezpečnost
  • hygiena, zdraví a životní prostředí
  • bezpečnost a přístupnost při použití
  • ochrana proti hluku
  • energetická úspornost a uchování tepla

V současnosti k nim přibyla důležitá sedmá podmínka: udržitelné využití přírodních zdrojů. Abychom zajistili, že produkty značky Vetrotech splní i poslední podmínku, zavedli jsme Environmentální prohlášení o produktu (EPD), která jsou založena na analýze životního cyklu produktů.