Časová linie vývoje společnosti Vetrotech

Kořeny společnosti Vetrotech sahají do roku 1884, kdy byla ve švýcarském Bernu založena společnost Giesbrecht Glas zaměřená na dodávky skla do katedrál a kostelů. O třináct let dříve založil Nikolaus Kinon v německém Aachen-Burtscheidu svou společnost orientovanou na dodávky skla. Tato společnost se v roce 2013 stala součástí firmy Vetrotech.

Kolem roku 1900 se objevilo první protipožární sklo – vynález, který později zcela zdomácněl v nejrůznějších vozidlech a plavidlech. K dalšímu důležitému momentu došlo v roce 1913, kdy Ferdinand Kinon vynalezl Triplex, první sendvičové bezpečnostní sklo pro auta.

Téměř 40 let poté, v roce 1952, se Kinonova firma stala součástí společnosti Vegla, patřící do skupiny Saint-Roch/Saint-Gobain.

V roce 1962 se společnost Temperit AG (se sídlem ve švýcarském Hinwilu) stala průkopníkem horizontálně kaleného skla a procesu „Heat-soak“, což jejím výrobkům propůjčilo mnohem vyšší pevnost, než měly jiné typy tvrzeného skla. Společnost Kinon, v té době fungující pod označením Vegla-Werk Aachen, vyrobila v roce 1974 své první elektricky vyhřívané sklo – tento výrobek dostal jméno Thermovit®. 

Od počátku 80. let se začaly projevovat zásadní změny ve sklářském průmyslu. Společnost Vetrotech byla založena v roce 1980 firmou Giesbrecht Glas ve švýcarském Walchwilu. Jejím cílem bylo vyrobit první čiré protipožární sklo na světě s bezpečnostními vlastnostmi. Následně byl na trh uveden Pyroswiss®.

Ve stejném roce uvedla Vegla, německá odbočka koncernu Saint-Gobain, na trh Contraflam®. Sklo typu Contraflam®, vyráběné v cášském závodě Kinon, bylo prvním kaleným protipožárním sklem s tepelně-izolačními vlastnostmi.

V roce 1983 vznikla první Underwriters Laboratory (UL) – nezávislá nezisková zkušební a certifikační organizace zaměřená na bezpečnost produktů. Následně se ve stejném roce sklo Contraflam® dostalo na severoamerický trh, kde bylo podrobeno testům a certifikaci v UL.

O rok později se z Vegla-Werk Aachen stala společnost Kinon Sicherheitsglas GmbH. A v roce 1988 otevřela společnost Vetrotech Deutschland GmbH svou pobočku v německém Düsseldorfu s cílem dále rozvíjet evropské trhy. Po pevném zakotvení v Německu a vzhledem k počínajícímu rozvoji evropských trhů otevřela v roce 1990 společnost Vetrotech France Sarl své zastoupení v Paříži s cílem expandovat na francouzský trh.

Pokud lze 80. léta označit za dekádu novinek, pak léta 90. se nesla ve znamení neustálého vývoje. Sklo Pyroswiss®, které se v Evropě prodávalo již od roku 1980, se v roce 1993 konečně prosadilo i v USA a získalo certifikaci UL. Rok 1996 se nesl ve znamení zásadního růstu. Skupina Saint-Gobain v rámci své evropské expanze získala švýcarskou společnost Giesbrecht-Temperit-Vetrotech Group a došlo k otevření několika regionálních evropských obchodních zastoupení.

Ve stejném roce došlo také k vytvoření specializované mezinárodní divize zaměřené na protipožární ochranu (Fire Protection Business Unit). V tomto roce byl také založen společný podnik společností Saint-Gobain a Corning Glass, v němž byla zahájena výroba Keralitu. Posléze následoval start protipožárních aplikací na severoamerickém kontinentu.

S blížícím se přelomem tisíciletí zahájila činnost společnost Vetrotech North America zaměřená na výrobu a prodej na amerických trzích. V roce 2000 se ústředí společnosti Vetrotech přemístilo do Bernu. Byla rovněž postavena první z několika velkoobjemových výrobních linek určených k produkci nové generace ekologicky příznivějších variant skla Contraflam®.

V jednadvacátém století zaznamenává společnost Vetrotech celosvětový rozvoj. V Jižní Koreji a Japonsku vznikla společnost Saint-Gobain Hanglas a do tohoto regionu byla dodána první protipožární skla Pyroswiss®. Za přelomový lze považovat rovněž rok 2006, kdy se skupina Vetrotech Saint-Gobain stala předním evropským výrobcem protipožárního skla. Díky tomuto celosvětovému rozvoji rozšířila ve stejném roce společnost Kinon svou nabídku a začala se věnovat vysoce bezpečnostním sklům a speciálním sklům pro námořní použití.

O pouhé dva roky později, v roce 2008, kdy už její záběr zahrnoval většinu světa, zahájila společnost další expanzi v jižní Asii, kde rozvinula indický, blízkovýchodní a východoasijský trh.

Na evropském kontinentu došlo v roce 2012 k vytvoření společnosti Vetrotech France se sídlem ve francouzském Condrenu. Tento závod je zaměřen na velkoobjemovou produkci protipožárních skel Pyroswiss® a Vetroflam®. V sousedním Německu v následujícím roce společnost uvedla do provozu svou sedmou zkušebnu požární odolnosti – laboratoř International Fire Testing & Services (IFTS) v Herzogenrathu. Rovněž v roce 2013 došlo k integraci společnosti Kinon Sicherheitsglas GmbH v Cáchách do skupiny Vetrotech Saint-Gobain, čímž vznikla rozšířená divize zasvěcená vývoji a výrobě skla se špičkovými parametry.

V současnosti společnost Vetrotech pokračuje v posilování. V roce 2014 společnost doposud otevřela evropské zastoupení SageGlass a uvedla na trh Keralite Select – lesklý typ protipožární keramiky.